“اطلاعیه قطع گاز در شهرستان تبریز” مرند و مراغه
“اطلاعیه قطع گاز در شهرستان تبریز” مرند و مراغه
آرمان تبریز-روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی، با صدور اطّلاعیه ای اعلام کرد: با توجّه به ضرورت انجام عملیات توسعه شبکه و تزریق گاز، الزاما جریان گاز طبیعی "روستای کندرود، از توابع باسمنج" از ساعت ۱۱ الی ۱۴ روز چهارشنبه تاریخ ۹۹/۰۹/۲۶ در صورت مساعد بودن شرایط جوی، قطع خواهد شد.

آرمان تبریز-روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی، با صدور اطّلاعیه ای اعلام کرد: با توجّه به ضرورت انجام عملیات توسعه شبکه و تزریق گاز، الزاما جریان گاز طبیعی “روستای کندرود، از توابع باسمنج” از ساعت ۱۱ الی ۱۴ روز چهارشنبه تاریخ ۹۹/۰۹/۲۶ در صورت مساعد بودن شرایط جوی، قطع خواهد شد.

لذا از مشترکین محدوده یادشده درخواست می گردد به منظور جلوگیری از بروز خطرات و حوادث احتمالی، شیر اصلی گاز املاک خود را در مدت زمان قطعی گاز، بسته نگهداشته، از دستکاری تجهیزات گازرسانی خودداری نموده و در صورت بروز هرگونه مشکل، سریعاً مراتب را از طریق شماره تماس۱۹۴ به واحد امداد گاز اطلاع دهند.
دراین اطّلاعیه از همکاری و شکیبایی مشترکین محترم ساکن منطقه در طول مدت انجام عملیات، باهدف امکان بهره مندی سایر متقاضیان از نعمت گاز طبیعی، قدردانی گردیده است.

روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی،همچنین  با صدور اطّلاعیه ای اعلام کرد: با توجّه به ضرورت انجام عملیات وصل شبکه جدیدالاحداث روستای کلیدداغی به خط گازدار، الزاما جریان گاز طبیعی “روستای گل فرج” از ساعت ۹ الی ۱۶ روز چهارشنبه تاریخ ۹۹/۰۹/۲۶ قطع خواهد شد.
لذا از مشترکین محدوده یادشده درخواست می گردد به منظور جلوگیری از بروز خطرات و حوادث احتمالی، شیر اصلی گاز املاک خود را در مدت زمان قطعی گاز، بسته نگهداشته، از دستکاری تجهیزات گازرسانی خودداری نموده و در صورت بروز هرگونه مشکل، سریعاً مراتب را از طریق شماره تماس۱۹۴ به واحد امداد گاز اطلاع دهند.
در این اطّلاعیه از همکاری و شکیبایی مشترکین محترم ساکن منطقه در طول مدت انجام عملیات، باهدف امکان بهره مندی سایر متقاضیان از نعمت گاز طبیعی، قدردانی گردیده است.

“اطلاعیه قطع گاز در شهر مراغه”

دراطلاعیه دیگری روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی، با صدور اطّلاعیه ای اعلام کرد: با توجّه به ضرورت انجام عملیات توسعه شبکه، الزاما جریان گاز طبیعی “کوی دولت و شقایق ها” از ساعت ۱۰ الی ۱۲ روز چهارشنبه تاریخ ۹۹/۰۹/۲۶ قطع خواهد شد.
لذا از مشترکین محدوده یادشده درخواست می گردد به منظور جلوگیری از بروز خطرات و حوادث احتمالی، شیر اصلی گاز املاک خود را در مدت زمان قطعی گاز، بسته نگهداشته، از دستکاری تجهیزات گازرسانی خودداری نموده و در صورت بروز هرگونه مشکل، سریعاً مراتب را از طریق شماره تماس۱۹۴ به واحد امداد گاز اطلاع دهند.
دراین اطّلاعیه از همکاری و شکیبایی مشترکین محترم ساکن منطقه در طول مدت انجام عملیات، باهدف امکان بهره مندی سایر متقاضیان از نعمت گاز طبیعی، قدردانی گردیده است.