مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز عنوان کرد :
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز عنوان کرد :
آرمان تبریز-مدیرعامل سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز گفت: با ماشین آلات حمل بتن متخلف اعم از حقیقی و حقوقی(شرکتها) برخورد جدی صورت می‌گیرد.

آرمان تبریز-مدیرعامل سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز گفت: با ماشین آلات حمل بتن متخلف اعم از حقیقی و حقوقی(شرکتها) برخورد جدی صورت می‌گیرد.

به گزارش خبرنگارما در تبریز، علیرضا اصغری تصریح کرد: با اشخاصی که بدون رعایت الزامات زیست محیطی و حقوق شهروندی با حمل غیر اصولی و مازاد بر ظرفیت بونکرها با ریختن بتن و سیمان در خیابانهای سطح شهر، اتوبانها و آزادراهها، موجب به هم زدن تنظیف شهر می شوند، برخورد خواهد شد.

اصغری ضمن قدردانی از همکاری همیشگی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تبریز و نیروی انتظامی با سازمان مدیریت پسماند افزود: با دستور مرجع محترم قضایی ماشین آلات و دستگاههای مذکور به پارکینگ هدایت می‌شوند.

او اضافه کرد: هرگونه تخطی از قوانین در حوزه تنظیف شهری و حفاظت از محیط زیست غیر قابل بخشش است و با خاطیان و مخربین محیط زیست و تعدی کنندگان به حقوق شهروندان فهیم تبریز قاطعانه برخورد خواهد شد