قدردانی از خدمات ناوگان شرکت واحد به شهر جدید سهند
قدردانی از خدمات ناوگان شرکت واحد به شهر جدید سهند
آرمان تبریز-مهندس وکیلی شهردار شهر جدید سهند با حضور در شرکت واحد و دیدار با مهندس غنی زاده مدیر عامل این شرکت از زحمات مدیریت و کارکنان شرکت واحد در خدمات دهی به شهر جدید سهند قدردانی نمود.

آرمان تبریز-مهندس وکیلی شهردار شهر جدید سهند با حضور در شرکت واحد و دیدار با مهندس غنی زاده مدیر عامل این شرکت از زحمات مدیریت و کارکنان شرکت واحد در خدمات دهی به شهر جدید سهند قدردانی نمود.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، وی در ادامه گفت : با توجه به بهره برداری از اتوبان تبریز سهند در روزهای آتی، راه اندازی و یا تغییر مسیر اتوبوسهای شهر جدید سهند جهت تردد از این اتوبان مورد درخواست می باشد .
مهندس غنی زاده مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه نیز در این دیدار ضمن خیر مقدم به شهردار شهر جدید سهند افزود : شرکت واحد اتوبوسرانی از سالیان قبل و در جهت رفاه حال شهروندان محترم ساکن در شهر جدید سهند با تمامی ظرفیت موجود نسبت به سرویس دهی منظم به آن شهر اقدام می نماید.
وی در ادامه گفت : با توجه به بهره برداری از اتوبان تبریز سهند در آینده ای نزدیک موضوع سرویس دهی از طریق آن اتوبان به کمیته کارشناسی حمل و نقل ارجاع و پس از بررسی و امکان سنجی و با در نظر گرفتن کلیه اصول ایمنی و نظرات مراجع مربوطه تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد .