مسیر طرح تفصیلی قراملک آزادسازی شد
مسیر طرح تفصیلی قراملک آزادسازی شد
آرمان تبریز-مسیر طرح تفصیلی قراملک با تملک و تخریب آخرین ملک باقیمانده در این مسیر آزادسازی شد.

آرمان تبریز-مسیر طرح تفصیلی قراملک با تملک و تخریب آخرین ملک باقیمانده در این مسیر آزادسازی شد.

به گزارش خبرنگار ما، سامان احمدزاده، شهردار منطقه ۶ کلانشهر تبریز اظهار کرد: آخرین ملک باقی مانده در محدوده پروژه مسیرگشایی طرح تفصیلی قراملک طبق توافقات انجام گرفته تملک و تخریب شد.
وی افزود: با تکمیل این پروژه اهالی و ساکنان خیابان های پیروزی و تلاش، از خدمات واحد اتوبوسرانی برخوردار خواهند شد.
احمدزاده خاطرنشان کرد: با اجرای پروژه آسفالت ریزی و تکمیل امکانات معابر، دو ایستگاه در نظر گرفته شده برای این خیابانها فعال شده و تردد وسایل نقلیه بدون مشکل و ترافیک انجام خواهد گرفت.
شهردار منطقه ۶ کلانشهر تبریز تصریح کرد: برنامه ریزی اصلی منطقه در سال جاری اجرای طرح های عمرانی، مسیرگشایی و احداث پارک محله ای خواهد بود و ما برای تحقق این برنامه ها تمام تلاش خود را بکار خواهیم گرفت.