کشف مواد مخدر از نوع شیشه و تریاک در حوزه قضایی چاراویماق
کشف مواد مخدر از نوع شیشه و تریاک در حوزه قضایی چاراویماق
آرمان تبریز-14 کیلو و 500 گرم شیشه و 9 کیلوگرم تریاک در حوزه قضایی چاراویماق کشف شد.14 کیلو و 500 گرم شیشه و 9 کیلوگرم تریاک در حوزه قضایی چاراویماق کشف شد.

آرمان تبریز-۱۴ کیلو و ۵۰۰ گرم شیشه و ۹ کیلوگرم تریاک در حوزه قضایی چاراویماق کشف شد.۱۴ کیلو و ۵۰۰ گرم شیشه و ۹ کیلوگرم تریاک در حوزه قضایی چاراویماق کشف شد.

به گزارش خبرنگارما در تبریز؛محمود نعمتی رئیس حوزه قضایی شهرستان چاراویماق با اعلام این خبر گفت: متهمی که این مواد را از مقصد کرج به مبدا تبریز حمل می کرد دستگیر و یک دستگاه خودرو توقیف و با قرار بازداشت موقت به زندان معرفی شد.