مدیر بهره برداری شرکت گاز استان آذربایجان شرقی:  مصارف گاز ادارات و بخش های دولتی کنترل می شود
مدیر بهره برداری شرکت گاز استان آذربایجان شرقی:  مصارف گاز ادارات و بخش های دولتی کنترل می شود
آرمان تبریز-با توجه به شروع فصول سرد سال و لزوم رعایت همه جانبه اصل صرفه جویی در تمامی بخش های مصرفی، مصارف گاز ادارات و بخش های دولتی در ایام تعطیل و حتی ساعات اداری نیز کنترل می شود.

آرمان تبریز-با توجه به شروع فصول سرد سال و لزوم رعایت همه جانبه اصل صرفه جویی در تمامی بخش های مصرفی، مصارف گاز ادارات و بخش های دولتی در ایام تعطیل و حتی ساعات اداری نیز کنترل می شود.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، مدیر بهره برداری این شرکت گفت: در تداوم برنامه های اجرایی در راستای اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از هدررفت گاز به منظور جلوگیری از بروز بحران احتمالی افت فشار در اوج مصرف زمستان، مصارف گاز بخش های دولتی و ادارات بررسی می شود.
خسرو آریان پور ادامه داد: بر همین اساس بازرسان و کارکنان ذیربط حوزه بهره برداری با مراجعه به ادارات و بازدید از سیستم های گرمایشی مورد استفاده، از رعایت دمای رفاه و عدم کارکرد وسایل گرمایشی غیرضرور در ایّام تعطیل، اطمینان حاصل می نمایند.
وی با اشاره به سایر برنامه های شرکت در مدیریت مصرف گاز اظهار داشت: طرح ملّی اصلاح و  بهینه سازی موتورخانه واحدهای تجاری و خانگی، یکی از مهم ترین فرصت های اعطایی به مشمولین این بخش در کاهش مصرف گاز و به تبع آن کاهش هزینه های گازبهاء می باشد.
آریان پور تصریح کرد: تمامی ایستگاه های گازرسانی تحت کنترل و نظارت بوده و مصارف بالای گاز مورد شناسایی قرار گرفته و از طریق ارائه چک لیست های مدیریت مصرف، راهکارهای صرفه جویی در گاز طبیعی ارائه خواهد شد.
مدیر بهره برداری شرکت گاز استان در پایان به لزوم مدیریت مصرف توسط تک تک افراد جامعه به عنوان یک وظیفه دینی و ملّی اشاره و خاطرنشان کرد: مهم ترین اصل صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی، رعایت دمای ۱۸ الی ۲۱ درجه (دمای رفاه) می باشد.