طرح توسعه ای احداث واحد پلی پروپیلن در پتروشیمی تبریز
طرح توسعه ای احداث واحد پلی پروپیلن در پتروشیمی تبریز
آرمان تبریز-پروژه تولید پلی پروپیلن به ظرفیت ۳۰ هزار تن در سال بمنظور استفاده از ظرفیت پروپیلن مجتمع و تکمیل زنجیره ارزش تعریف شد.

آرمان تبریز-پروژه تولید پلی پروپیلن به ظرفیت ۳۰ هزار تن در سال بمنظور استفاده از ظرفیت پروپیلن مجتمع و تکمیل زنجیره ارزش تعریف شد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛مزیت اصلی فناوری انتخاب شده، مناسب بودن آن برای ظرفیت تولید پایین و توجیه پذیری میزان سرمایه گذاری است.
فعالیتهای مهندسی و تدارکات پروژه از ابتدای سال ۹۸ آغاز شده است و تا پایان بهمن ۹۹ خاتمه خواهد یافت.
فعالیتهای اجرایی طرح از اردیبهشت ۹۹ آغاز شده است و پیش بینی می شود که این واحد در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ به بهره برداری برسد.