جو بایدن: اردوغان باید ازطریق انتخابات برکنار شود
جو بایدن: اردوغان باید ازطریق انتخابات برکنار شود
آرمان تبریز-رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا به شدت در مقابل اردوغان ایستاد و او را تهدید به برکناری کرد.

آرمان تبریز-رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا به شدت درمقابل اردوغان ایستاد و او را تهدید به برکناری کرد.

به گزارش خبرنگار ، رئیس جمهور منتخب آمریکا گفت: آمریکا تحت رهبری من «موضعی روشن» در قبال «حمایت ازرهبران مخالفان» در ترکیه خواهد داشت تا بتوانند اردوغان را شکست دهند. قصدم این نیست که کودتایی علیه اردوغان به راه بیفتد بلکه ترجیح می‌دهم او از طریق «روند انتخاباتی» برکنار شود.
بایدن ادامه داد: اردوغان به طور ویژه به امتناع دولت ترکیه از لغو قرارداد خرید سامانه دفاع موشکی «S-400» از روسیه اشاره می‌کند. پاسخ کاخ سفید به این اقدام ترکیه نظیر تعلیق مشارکت این کشور در تولید جنگنده‌های «F-35» و تهدید به تحریم آنکارا کافی نیستند و «او(اردوغان) باید بهایش را بپردازد.