نشست کتاب خوان مجازی با حضور کتابداران و رابطان فرهنگی آذربایجان شرقی
نشست کتاب خوان مجازی با حضور کتابداران و رابطان فرهنگی آذربایجان شرقی
آرمان تبریز-نشست کتابخوان مجازی به همت کتابخانه مرکزی تبریز و با حضور کتابداران و رابطین فرهنگی استان آذربایجان شرقی در پلتفرم اسکای روم برگزار شد.

آرمان تبریز-نشست کتابخوان مجازی به همت کتابخانه مرکزی تبریز و با حضور کتابداران و رابطین فرهنگی استان آذربایجان شرقی در پلتفرم اسکای روم برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، به همت کتابخانه مرکزی تبریز نشست کتابخوان مجازی با حضور کتابداران و رابطین فرهنگی استان درپلتفرم اسکای روم برگزار شد.
در این نشست کتاب های «مردی به نام اوه» نوشته فردریک بک من، توسط عالیه موسی زاده، کتابدار کتابخانه اوحدی مراغه ای؛ «رویای نیمه شب» نوشته مظفر سالاری، توسط زهرا اسدی، کتابدار کتابخانه شیخ شهاب الدین اهری؛ «خواندنی ترین کتاب دنیا» نوشته حسن بلندی، توسط حسن بلندی رابط فرهنگی و کتابدار کتابخانه شهدای فرهنگی آذرشهر؛ «دعبل و زلفا» نوشته مظفر سالاری، توسط حمیده عظیمی، رابط فرهنگی و کتابدار کتابخانه معلم لیوارجان جلفا؛ «مرگ در جنگل» تالیف اندرسون شرود، توسط سهیلا حسینی رابط فرهنگی و کتابدار کتابخانه اوحدی مراغه ای؛ «آیا کودک شما اعتماد به نفس ضعیفی دارد؟» نوشته مهری پریرخ، با همکاری زینب رفاهی کمساری و بهار قادری، توسط پریناز صداقت اصل، کتابدار کتابخانه خواجه محمد خوشنام بخش خواجه شهرستان هریس معرفی شد.