مذاکرات در مسقط با دستور رهبری شروع شد/ احمدی نژاد و جلیلی مخالف مذاکرات مسقط بودند
مذاکرات در مسقط با دستور رهبری شروع شد/ احمدی نژاد و جلیلی مخالف مذاکرات مسقط بودند
آرمان تبریز-وزیر امور خارجه گفت: دوستانی که با برجام مخالفند با شروع مذاکرات در مسقط (عمان) هم مخالف بودند.

آرمان تبریز-وزیر امور خارجه گفت: دوستانی که با برجام مخالفند با شروع مذاکرات در مسقط (عمان) هم مخالف بودند.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز،محمدجواد ظریف افزود: مذاکرات در مسقط توسط دولت روحانی شروع نشد، علی رغم مخالفت آن دوستان؛با دستور رهبری در زمان دولت احمدی نژاد شروع شد. نکاتی درباره مذاکرات مسقط وجود دارد، رئیس جمهور وقت(احمدی نژاد) مخالف بود، دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت(سعید جلیلی) مخالف بود.

وی گفت: اینکه مذاکرات مسقط قبلا انجام شده بود نشان ازاین دارد که رهبری تحت فشار نبودند. بنظرم برخی بزرگترین توهین ها را به اسم حمایت از رهبری به ایشان می کنند. رهبری که دربرابر آمریکا ایستاده چطور ایشان میتواند مرعوب منِ ظریف یا دولت یازدهم شود؟ کسانی که با برجام مخالف بودند با مذاکرات مسقط هم مخالف بودند . علی رغم دستور رهبری کار شکنی کردند.یک سال فرصت سوزی کردند.