مهاجم جوان تراکتورسازان در آستانه لژیونر شدن
مهاجم جوان تراکتورسازان در آستانه لژیونر شدن
آرمان تبریز-محمدرضا آزادی با توجه به بازی های خوبی که در مقدماتی توکیو (۲۰۲۰) انجام داد در تیر راس چند باشگاه اروپایی قرار گرفت.

آرمان تبریز-محمدرضا آزادی با توجه به بازی های خوبی که در مقدماتی توکیو (۲۰۲۰) انجام داد در تیر راس چند باشگاه اروپایی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگارما ؛این بازیکن تبریزی که جزء پنچ بازیکن تاثیر گذار مرحله مقدماتی المپیگ نیز شناخته شد از دو لیگ هلند و روسیه پیشنهاد دریافت کرده است.
باید منتظر ماند و دید که این بازیکن راه جهانبخش و آزمون را خواهد رفت!/ خبر:مهدی دهقانی