صدور کارت منزلت برای افراد کم توان حرکتی و سالمند
صدور کارت منزلت برای افراد کم توان حرکتی و سالمند
آرمان تبریز- لایحه شهرداری درخصوص صدور کارت منزلت برای افراد کم توان حرکتی و سالمند بنابر تایید اداره کل بهزیستی استان به تصویب رسید.

آرمان تبریز- لایحه شهرداری درخصوص صدور کارت منزلت برای افراد کم توان حرکتی و سالمند بنابر تایید اداره کل بهزیستی استان به تصویب رسید.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ محمد باقر بهشتی گفت: اگر لایحه کارت منزلت را تصویب کنیم درآمد شرکت واحد کاهش می‌یابد که لازم است محل تامین ‌بودجه آن مشخص شود.
وی افزود: ۱۶۰ هزار نفر افراد کم توان حرکتی در تبریز وجود دارد: بسیاری از این افراد اصلا نمی‌توانند از حمل و نقل عمومی استفاده کنند چون مناسب سازی نشده است.

سونیا اندیش اظهار داشت: موضوع حمایت از افراد کم توان حرکتی است که یک موضوع حمایتی بشمار می رود.
وی ادامه داد: در موضوع بخش حمایت شهرداری باید از این معلولین حمایت کند . بسیاری از معلولین درآمد مناسبی ندارند و لازم است از این شهروندان حمایت های ویژه‌ای انجام شود.
اندیش اضافه کرد: حمل و نقل عمومی سوبسید دار است که می‌توان‌ بودجه را از این محل در نظر گرفت.
اندیش تاکید کرد: کارت های الکترونیکی باید در اختیار افرادی که کارت منزلت دریافت می‌کنند قرار گیرد تا منزلت آنها نیز رعایت شود همان کاری که در تهران انجام‌می‌شود و برای دانشجویان نیز اینگونه است.

محرم محمدزاده گفت: باید از قشر کم توان حرکتی حمایت های همه جانبه انجام ‌شود.
وی اظهار داشت: درخواست دارم لایحه صدور کارت منزلت برای افراد کم توان حرکتی تصویب شود. لازم است در کنار این موضوعات بودجه هایی نیز برای مناسب سازی شهری برای حضور افراد کم توان حرکتی اختصاص داد.

فرج محمد قلی‌زاده گفت: ۸۵ درصد اتوبوس های شهری در دست بخش خصوصی است که باید نحوه استفاده کارت و ارائه خدمات نیز مشخص شود.
دبیر شورای اسلامی شهر تبریز نیز اضافه کرد: اینگونه نیست که بگوییم افراد کم ‌بضائت از حمل و نقل عمومی استفاده می‌کنند.
سعید نیکو خصلت تاکید کرد: بهتر است سیستمی طراحی شود که در کنار رعایت منزلت افراد کم توان حرکتی آمار استفاده از حمل و نقل عمومی توسط معلولین نیز مشخص شود تا شهرداری پاسخگوی بخش خصوصی باشد.