رفتار قضات نباید موجب سوء استفاده یا سلب اعتماد ازآن ها شود
رفتار قضات نباید موجب سوء استفاده یا سلب اعتماد ازآن ها شود
آرمان تبریز-رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی، گفت: قضات نباید به گونه ای رفتار کنند که موجب سوء استفاده و یا سلب اعتماد از آن ها در جامعه شود.

آرمان تبریز-رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی، گفت: قضات نباید به گونه ای رفتار کنند که موجب سوء استفاده و یا سلب اعتماد از آن ها در جامعه شود.

به گزارش خبرنگارما در تبریز، موسی خلیل الهی در مراسم تحلیف کارآموزان قضایی با بیان اینکه قضاوت شان و جایگاه بالایی دارد، اظهار داشت: قرار گرفتن در مسند قضاوت مسیری بوده که خداوند عنایت کرده تا در خدمت مردم باشیم بر همین اساس باید برای شکرگزاری این نعمت خادم مردم بود و در انجام وظایف تلاش مضاعف داشته باشیم.
وی ادامه داد: قضات باید رفتارها و روابط خود را به نوعی تنظیم کنند که رفتار و کردار آنها موجب ایجاد شائبه در بین مراجعه کننده ها نشود.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه قضاوت یک شغل نیست و نباید محدود به زمان و مکان کنیم، اضافه کرد: قضات جوان می توانند برای موفقیت در مسیر قضاوت از تجربه قضات با سابقه و پیشکسوت بهره مند شده و از آنها مشاوره بگیرند.
وی با تاکید بر رعایت اصول محترمانه در گفتار و کردار و انشاء آرا قضایی، ادامه داد: نظرات و آراء باید به دقت و با انشاء قضایی صادر شود چرا که آرا صادره در تاریخ ثبت و ماندگار شده و مورد قضاوت قرار خواهد گرفت.
خلیل الهی با بیان اینکه در مسیر رسیدگی به پرونده ها باید کرامت ارباب رجوع حفظ شود، خاطرنشان کرد: اقتدار یک قاضی به عملکرد و نوع اندیشه او بوده و نباید پیش از انجام تحقیقات و اثبات اتهام و انشاء رای اقدام به اعلام نظر کرد.