تقدیر از دانشجویان نمونه و بررسی لوایح شهرداری تبریز
تقدیر از دانشجویان نمونه و بررسی لوایح شهرداری تبریز
آرمان تبریز-تقدیر از دانشجویان نمونه دانشگاه‌های تبریز و علوم پزشکی به مناسبت فرارسیدن ۱۶ آذر، روز دانشجو و بررسی لوایح شهرداری دستور کار این هفته شورای اسلامی شهر تبریز است.

آرمان تبریز-تقدیر از دانشجویان نمونه دانشگاه‌های تبریز و علوم پزشکی به مناسبت فرارسیدن ۱۶ آذر، روز دانشجو و بررسی لوایح شهرداری دستور کار این هفته شورای اسلامی شهر تبریز است.

به گزارش خبرنگارما در تبریز، مطابق هفته‌های گذشته گزارش حسابرسی شهرداری و سازمان‌های وابسته امروز نیز در دستور کار شورانشینان قرار می گیرد و پس از آن لایحه شهرداری مبنی بر صدور مجوز برگزاری مناقصات و واگذاری احداث پارک در روستای آرپا دره‌سی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

لایحه شهرداری تبریز در خصوص اعمال مساعدت در عوارض مربوط به فضای سبز شرکت صنایع پمپیران به دلیل واحد نمونه تولیدی در توسعه فضای سبز دیگر دستور دویست و دهمین جلسه غیرحضوری شورای شهر است.

بررسی لایحه شهرداری تبریز مبنی بر تجویز اجرای لایه روسازی نهایی معابر با قید ضرورت یک فوریت دستور بعدی جلسه امروز شورای شهر است.

در ادامه جلسه غیرحضوری امروز، لایحه شهرداری تبریزمبنی بر صدور مجوز پروانه ساختمانی تا آخر سال با قید یک فوریت و لایحه دیگری شهرداری در خصوص تفاهم‌نامه تنظیمی فیمابین نمایندگی آستان قدس رضوری در استان و شهرداری تبریز و کانون نابینایان استان با قید ضرورت یک فوریت مورد بررسی قرار می ‌گیرد.

در نهایت نامه موسسه فرهنگی هنری نابینایان بصیر مهرگستر شمالغرب در خصوص صدور کارت منزلت برای افراد معلول و سالمند و مناسب سازی معابر و ایستگاه‌ها مورد بررسی اعضای شورا قرار می‌گیرد.

دویست و دهمین جلسه غیرحضوری شورای اسلامی شهر تبریز رأس ساعت ۸:۳۰ امروز آغاز می‌شود.