استقرارمدیریت انرژی در پتروشیمی تبریز
استقرارمدیریت انرژی در پتروشیمی تبریز
آرمان تبریز-این شرکت در دی ماه سال ۱۳۹۵ موفق به اخذ گواهینامه استقرار سیستم مدیریت انرژی (ISO 50001) از شرکت DAKKS آلمان گردیده است.

آرمان تبریز-این شرکت در دی ماه سال ۱۳۹۵ موفق به اخذ گواهینامه استقرار سیستم مدیریت انرژی (ISO 50001) از شرکت DAKKS آلمان گردیده است.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛بر اساس این استاندارد تمامی فعالیتها، تجهیزات، فرآیند ها، ساختمانها و موتورخانه های سیستم گرمایش و سرمایش که به طور مستقیم در آنها انرژی مصرف و یا در روند مصرف آن تاثیر گذار می باشند در دامنه کاربرد سیستم مذکور قرار گرفته و اقدامات ممیزی و بازرسی های لازم در جهت کنترل و بهینه سازی مصرف انرژی در آنها به طور مرتب انجام می گیرد.
در اثر انجام مدیریت مصرف حامل های انرژی و انجام بعضی پروژه های بهینه سازی درطول چهار سال گذشته، شاخص مصرف انرژی این شرکت از ۱۴/۱۸ به ۱۳/۴۳ گیگا ژول به ازای هر تن محصول کاهش یافته است.

 

  • نویسنده : خبرآنلاین