ریشه‌یابی ورود یک بیماری مرگبار به ایران معمای HIV در ایران / پای فرانسه در میان بود!
ریشه‌یابی ورود یک بیماری مرگبار به ایران معمای HIV در ایران / پای فرانسه در میان بود!
آرمان تبریز-خون‌های آلوده برای نخستین بار باعث شد تا ابتلا به ایدز در ایران آغاز شود، با گذشت بیش از ۳ دهه از آن اتفاق تلخ، بیماران مبتلا به ایدز چه سرنوشتی داشتند؟
آرمان تبریز-خون‌های آلوده برای نخستین بار باعث شد تا ابتلا به ایدز در ایران آغاز شود، با گذشت بیش از ۳ دهه از آن اتفاق تلخ، بیماران مبتلا به ایدز چه سرنوشتی داشتند؟

در این ویدئو ببینید چطور فرانسوی‌ها یک بیماری مرگبار که دست‌کمی از کرونا نداشت را به جان ایرانی‌ها انداختند.

در این ویدئو ببینید چطور فرانسوی‌ها یک بیماری مرگبار که دست‌کمی از کرونا نداشت را به جان ایرانی‌ها انداختند.

https://www.khabarfoori.com/detail/2341020/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%DB%8C-HIV-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86—%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF!