قالیبافان فاقد بیمه اقدام کنند
قالیبافان فاقد بیمه اقدام کنند
آرمان تبریز-مدیرعامل اتحادیه تعاونی فرش دستباف با اشاره به تفاهم نامه معاونت روستایی ریاست جمهوری و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان گفت: در راستای این تفاهم نامه بیمه اجتماعی را برای 400 قالیباف در دستور کار داریم.
آرمان تبریز-مدیرعامل اتحادیه تعاونی فرش دستباف با اشاره به تفاهم نامه معاونت روستایی ریاست جمهوری و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان گفت: در راستای این تفاهم نامه بیمه اجتماعی را برای ۴۰۰ قالیباف در دستور کار داریم.
به گزارش خبرگزاری آریا ، عبدالله بهرامی، مدیرعامل اتحادیه تعاونی فرش دستباف درباره بیمه قالیبافان گفت:حدود ۲۰روز قبل معاونت روستایی ریاست جمهوری و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستاییان وعشایر تفاهم نامه ای را منعقد کردند که ۱۴۰۰ نفر را به صورت رایگان تحت پوشش بیمه قرار دهند.
وی ادامه داد: از این تعداد حدود ۴۰۰نفر به قالیبافان کشور اختصاص یافت,با توجه به اینکه اتحادیه سراسری فرش دستباف تنها کارگزار رسمی و تخصصی قالیبافان در استان تهران است، اقدام به ثبت نام قالیبافان کرده است. هر قالیبافی که فاقدبیمه دولتی باشد,می تواند به صورت رایگان وارد سامانه اتحادیه به نشانی http://taavon.co/ شود و ثبت نام کند.بهرامی افزود:نوع این بیمه, بیمه اجتماعی قالیبافان, صندوق اجتماعی کشاورزان, روستاییان وعشایراست. این بیمه مربوط به ازکار افتادگی, مستمری و بازنشستگی است. افرادی که دفترچه درمان می خواهند باید از دفترچه سلامت استفاده کنند.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی فرش دستباف گفت:ثبت نام برای قالیبافان رایگان است. بعد از اینکه قالیبافان ثبت نام کردند و لیست به صندوق داده شد, قرار شده است که دولت در سال اول حق بیمه ۱۵سال اول متقاضیان را پرداخت کند. درسال های آتی خودشان ۳۰درصد حق بیمه را پرداخت می کنند و دولت ۷۰درصد حق بیمه را پرداخت می کند.
بهرامی با بیان اینکه شرط ثبت نام برای متقاضیان سن کمتر از ۵۰سال است, بیان کرد:مدت زمان خدمت برای بازنشستگی مانند تأمین اجتماعی است, شخص می بایست ۳۰سال حق بیمه و سابقه بیمه داشته باشد تا بازنشسته شود و کارت قالیبافی حتماً داشته باشند.