بازدید سرزده مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز از پایانه های اتوبوسرانی
بازدید سرزده مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز از پایانه های اتوبوسرانی
آرمان تبریز- مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه از پایانه های اتوبوسرانی در هسته مرکزی شهر به صورت سرزده بازدید به عمل آورد.

آرمان تبریز- مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه از پایانه های اتوبوسرانی در هسته مرکزی شهر به صورت سرزده بازدید به عمل آورد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ مدیرعامل این شرکت بصورت سرزده از پایانه های خاقانی ، میدان شهداء ، جمهوری اسلامی ، شهید مطهری و محققی بازدید و از وضعیت سرویس دهی ناوگان ، تاسیسات اتوبوسرانی شامل: سایبانها ، کیوسکهای شارژ و کنترل تعرفه و رعایت دستورالعمل های بهداشتی مبارزه با کرونا بازدید و دستورات لازم جهت رفع مشکلات را صادر نمودند.