عملکرد شرکت واحد درخدمات رسانی به عموم شهروندان رضایت بخش است
عملکرد شرکت واحد درخدمات رسانی به عموم شهروندان رضایت بخش است
آرمان تبریز-دکتر شهرام دبیری رئیس شورای اسلامی کلانشهر تبریز در بازدید و جلسه با مدیرعامل اتوبوسرانی تبریز با اعلام این مطلب گفت؛ با وجود مشکلات مربوط به خرید اتوبوس نو، اتوبوسرانی تبریز توانسته است با اقدامات و برنامه ریزی در امر تعمیر و نگهداری ناوگان، نسبت به بکارگیری با تمام طرفیت اتوبوس در مسیرها اقدام نماید.

آرمان تبریز-دکتر شهرام دبیری رئیس شورای اسلامی کلانشهر تبریز در بازدید و جلسه با مدیرعامل اتوبوسرانی تبریز با اعلام این مطلب گفت؛ با وجود مشکلات مربوط به خرید اتوبوس نو، اتوبوسرانی تبریز توانسته است با اقدامات و برنامه ریزی در امر تعمیر و نگهداری ناوگان، نسبت به بکارگیری با تمام طرفیت اتوبوس در مسیرها اقدام نماید.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز،وی در عین حال تاکید کرد؛ با وجود مصوبات شورای شهر مبنی بر خرید اتوبوس جدید ،بدلیل مشکلات ناشی از تحریمها امکان خرید اتوبوس داخلی و نیز واردات اتوبوس امکانپذیر نمیباشد اما میتوان با بازسازی و نگهداری اتوبوسها مشکل کمبود اتوبوس را تا رفع مشکلات فوق تا حدودی مرتفع نمود.
دکتر دبیری در ادامه با اشاره به اهمیت راه اندازی خطوط پاره خطی نیز گفت؛ راه اندازی خطوط پاره خطی ضمن کاهش تردد اتوبوس به داخل هسته مرکزی شهر و کاهش ترافیک،منجر به استفاده شهروندان از دیگر مدهای حمل و نقل همچون مترو و مسیر تندرو خواهد شد و برنامه ریزی و راه اندازی این خطوط باید یکی از اولویتهای حمل نقل عمومی کلانشهر تبریز باشد.
رئیس شورای اسلامی کلانشهر تبریز تاکید کرد؛با توجه به شرایط کرونایی و کاهش درامد بخصوص در اتوبوسهای بخش خصوصی و در مسیرهای کم‌مسافر باید حمایت از این‌بخش مدنظر قرار گیرد .
دکتر دبیری افزود؛ در مورد مبارزه با شیوع کرونا نیز اتوبوسرانی تبریز اقدامات مستمری انجام داده که این اقدامات نقش مهمی در تضمین سلامتی شهروندان داشته است که باید با جدیت ضدعفونی،نظافت سایه بانها و ناوگان و توزیع ماسک برای مسافران و رعایت فاصله اجتماعی ادامه یابد.
گفتنی است قبل از سخنان رئیس شورای اسلامی کلانشهر تبریز، مهندس غنی زاده مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه ضمن خیر مقدم به جناب آقای دکتر دبیری و قدردانی از حمایتهای ایشان و سایر اعضای شورای اسلامی کلانشهر تبریز، گزارشی از عملکرد این شرکت،مشکلات مالی،محدودیتهای نوسازی ناوگان،برنامه ریزی بازسازی ۳۵ دستگاه اتوبوس، مشکلات تعمیرات و نگهداری، اقدامات کرونایی،حمایت از بخش خصوصی بعنوان بازوی توانمند شرکت واحد،عمر ناوگان و سایر موارد مرتبط بیان نمود.
شایان ذکر است در پایان این جلسه دکتر دبیری رئیس شورای اسلامی کلانشهر تبریز از مرکز کنترل شرکت واحد بازدید و از نزدیک در جریان اقدامات و وظایف این حوزه قرار گرفتند.
🔹 روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه🔹