ترک فعل مدیران و کارکنان دولتی با جدیت پیگیری می شود
ترک فعل مدیران و کارکنان دولتی با جدیت پیگیری می شود
آرمان تبریز-رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی: تثبیت بیش از 800 هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی در آذربایجان شرقی/ ترک فعل مدیران و کارکنان دولتی با جدیت پیگیری می شود.

آرمان تبریز-رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی: تثبیت بیش از ۸۰۰ هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی در آذربایجان شرقی/ ترک فعل مدیران و کارکنان دولتی با جدیت پیگیری می شود.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی، گفت: کارگروه اجرای قانون جامع حدنگار در استان تاثیر گذار بوده و بیش از هشتصد هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی در استان طی ۷ ماهه سال جاری تثبیت شده که رقم خوبی است.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛موسی خلیل الهی در نشست شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری استان، اظهار داشت: آیت الله رئیسی در سال جاری محورهای متعددی در راستای طرح های تحولی قوه قضائیه مطرح کرده اند که یکی از این موضوعات حفظ حقوق عامه بوده است.
وی افزود: یکی از مصادیق حقوق عامه بحث اجرای دقیق قانون جامع حدنگار بوده که رئیس محترم قوه قضائیه تاکید فراوانی بر این موضوع دارند، خوشبختانه کارگروه اجرای قانون جامع حدنگار در استان تاثیر گذار بوده و تثبیت بیش از هشتصد هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی در استان طی ۷ ماهه سال جاری رقم خوبی است.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی با تاکید بر پیشگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز، گفت: برخی اراضی ملی و منابع طبیعی طمع انگیز بوده و افراد سودجو به دنبال ساخت و سازهای غیرمجاز هستند بر این اساس دستگاه های مربوط مکلف به اجرای دقیق قانون و پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز هستند.
وی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن، خاطرنشان کرد: این دستورالعمل جزو اولویت های محوری و تحولی قوه قضائیه بوده و بر اساس آن برای تمام دستگاه های نظارتی وظایفی تعیین شده و به صورت جدی از سوی دستگاه قضایی پیگیری می شود.