مرد اندونزیایی که با برخورد شهاب سنگ یک شبه میلیونر شد!
مرد اندونزیایی که با برخورد شهاب سنگ یک شبه میلیونر شد!
آرمان تبریز-"جاشوا هوتاگالونگ" ۳۳ ساله با پرتاب یک شهاب سنگ به سقف خانه اش زندگی اش متحول شد.

آرمان تبریز-“جاشوا هوتاگالونگ” ۳۳ ساله با پرتاب یک شهاب سنگ به سقف خانه اش زندگی اش متحول شد.
این سنگ کوچک ۱,۴ میلیون پوند ارزش داشته  و قدمت آن به ۴.۵ میلیارد سال پیش می رسد.گفته می شود که این سنگ می تواند حاوی عناصر و سرنخ هایی از ریشه های اولیه زندگی بر کره خاکی باشد.
“جاشوا” که اهل سوماترای شمالی است در این باره گفت: من در حال کار روی تابوت در نزدیکی خانه ام بودم که صدای وحشتناکی شنیده شد و به نظر می رسید درختی روی خانه مان افتاده اما من و همسرم متوجه شدیم که شهاب سنگ روی سقف خانه مان سقوط کرده است.
این تابوت ساز می گوید اکنون خوشحال است که با پول بدست آمده از فروش سنگ می تواند زندگی راحتی داشته و دوران بازنشستگی خود را پشت سر بگذارد و یک کلیسا در محله شان بسازد.


یک کارشناس در این ارتباط می گوید شهاب سنگها برای انجام تحقیقات در حراجی هایی همچون eBay  فروخته می شود.

 

 

  • منبع خبر : فردا