کسب گواهینامه مدیریت پسماند با اخذ امتیاز ممتاز در سطح دستگاه های اجرایی استان
کسب گواهینامه مدیریت پسماند با اخذ امتیاز ممتاز در سطح دستگاه های اجرایی استان
آرمان تبریز--شرکت گاز موفق به کسب گواهینامه مدیریت پسماند با اخذ امتیاز ممتاز در سطح دستگاه های اجرایی استان آذربایجان شرقی گردید.

آرمان تبریز–شرکت گاز موفق به کسب گواهینامه مدیریت پسماند با اخذ امتیاز ممتاز در سطح دستگاه های اجرایی استان آذربایجان شرقی گردید.

به گزارش خبرنگارما در تبریز؛مدیرعامل این شرکت درخصوص این خبر گفت: مدیریت پسماند یکی از ضروری ترین محورهای توسعه پایدار محسوب می گردد که عدم توجه به آن اثرات بسیار مخرب زیست محیطی را در پی دارد.
سیّدرضا رهنمای توحیدی با اشاره به اینکه مدیریت پسماند شرکت گاز از طریق برنامه ریزی، ساماندهی، مراقبت وعملیات اجرایی نسبت به جمع آوری، تفکیک، بازیافت، پردازش و دفع پسماندها اقدام می نماید، تصریح کرد: کسب گواهینامه با امتیاز ۹۴٫۵ از ۱۰۰ حاکی از اهتمام شرکت در راستای توسعه پایدار و اهداف مسؤولیت های اجتماعی می باشد.
توحیدی تصریح کرد: در برخی موارد زباله، تهدیدی برای انسان می باشد که با مدیریت پسماندها، فرصتی برای بازیافت و بکارگیری موارد بازیافتی در بخش های مختلف مصرفی اعم از اهداف کشاورزی فراهم می گردد.
مدیرعامل شرکت گاز استان در خصوص اقدامات شاخص این شرکت در حوزه مدیریت پسماند، اظهار داشت: خرید و تجهیز خودرو حمل مرکاپتان جهت نقل و انتقال بشکه های پر و خالی پسماند ویژه مرکاپتان در ایستگاههای شرکت برای اولین بار در سطح شرکتهای گاز استانی، اجرای پایلوت موفق بوزدایی بشکه های خالی مرکاپتان با ازن در اشل صنعتی با ازناتورهای ۵ و ۳۰ گرم در ساعت، خرید و نصب دستگاه کمپوستر برای تبدیل پسماند مواد غذایی به کود کمپوست، تامین بودجه برای احداث جایگاه مدیریت پسماند، جانمایی ظروف تفکیک و جمع آوری پسماند، انعقاد قرارداد فروش پسماندهای عادی با پیمانکار معتمد، جمع آوری و بوزدایی شش ماهه بشکه های خالی مرکاپتان، پخش و توزیع آب ژاول و جانمایی آن در ایستگاه ها، اجرای مانورهای واکنش در شرایط اضطراری ریزش مرکاپتان، مدیریت صحیح پسماند روغن سوخته مواد غذایی، برگزاری دوره های آموزشی مدیریت پسماند، نمونه برداری از روغن های ترانس ضایعاتی شرکت و مدیریت صحیح آنها، جمع آوری پسماندهای الکترونیکی و تحویل به شرکت های مجوزدار، نمونه برداری از المنت فیلترها و ارائه برنامه مدیریت پسماند جدید برای آنها، تهیه نرم افزار مدیریت پسماند و تهیه گزارشات ۶ ماهه مدیریت پسماند از مهم ترین رویکردهای اجرایی در کسب این گواهینامه و ثبت افتخاری دیگر برای شرکت گاز استان بوده است.