امضاءتفاهم نامه همه جانبه کمیته امدادآذربایجان شرقی بادانشگاه تبریز
امضاءتفاهم نامه همه جانبه کمیته امدادآذربایجان شرقی بادانشگاه تبریز
آرمان تبریز-محمد کلامی در تشریح تفاهم نامه همه جانبه کمیته امدادآذربایجان شرقی بادانشگاه تبریزگفت:به منظور ایجاد زمینه های لازم برای همکاری و افزایش هم افزایی، بهره گیری ازظرفیت نخبگان، جذب ایده ، تبدیل ایده به محصول، حمایت از فناوران، تجاری سازی و توسعه بازاردرجهت حمایت ازمددجویان تحت پوشش و اقشار آسیب پذیر عضو جامعه هدف این نهاد تفاهم نامه همکاری امضا شد.

آرمان تبریز-محمد کلامی در تشریح تفاهم نامه همه جانبه کمیته امدادآذربایجان شرقی بادانشگاه تبریزگفت:به منظور ایجاد زمینه های لازم برای همکاری و افزایش هم افزایی، بهره گیری ازظرفیت نخبگان، جذب ایده ، تبدیل ایده به محصول، حمایت از فناوران، تجاری سازی و توسعه بازاردرجهت حمایت ازمددجویان تحت پوشش و اقشار آسیب پذیر عضو جامعه هدف این نهاد تفاهم نامه همکاری امضا شد.

به گزارش خبرنگار ما ازتبریز؛ وی ضمن تاکید بر حمایت از مددجویان تولید کننده تجهیزات فناورانه و فراهم آوردن امکان استفاده از این دانش و تجهیزات درراه اندازی کسب و کارهای پایدار ودانش بنیان، افزود: ارتقای توانایی های علمی و مهارتی جامعه هدف با توجه به نیاز جامعه و اهتمام در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مبتنی بر دانش و جهش تولید از اهداف دیگر این همکاری همه جانیه مشترک است.

مدیرکل کمیته امداد آذربایجان شرقی در تشریح نوع همکاری مشترک دو نهاد گفت: در زمینه های مختلف آموزش و پژوهش، فناوری اطلاعات، عمران و مسکن، مالی، توسعه مشارکت های مردمی، حمایت و سلامت خانواده، اشتغال و توانمندسازی خانواده ازظرفیت های موجود درهر دو نها بهره گیری می شود.

وی خاطر نشان کرد: ایجاد مرجعی برای هماهنگ­سازی مطالعات پژوهشی حوزه فقر و محرومیت زدایی در سطح استان و جلوگیری از انجام مطالعات موازی و در نهایت اجتناب از اتلاف زمان و هزینه امری ضروری است که در این همکاری مشترک لحاظ شده است.

‏‏کلامی فراهم نمودن زمینه لازم برای همکاری­های بین بخشی در حیطه­های مختلف علمی، اجرایی و پژوهشی به منظور ارتقاء کیفیت فعالیت­های محرومیت­زدایی را از دیگر موضعات مهم این تفاهم نامه برشمرد.