اطلاعیه روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی درخصوص قطع گاز محله خلیل آباد”تبریز وروستای زین آباد صوفیان
اطلاعیه روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی درخصوص قطع گاز محله خلیل آباد”تبریز وروستای زین آباد صوفیان
آرمان تبریز-روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی، با صدور اطّلاعیه ای اعلام کرد: با توجّه به ضرورت عملیات بازسازی، مقاوم سازی، رفع گرفتگی و تعویض شیر شبکه گازرسانی در محله خلیل آباد تبریز، انتهای ۴۲ متری، الزاما جریان گاز طبیعی "کلِّ محله خلیل آباد" از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰ روز دوشنبه تاریخ ۹۹/۰۸/۲۶ قطع خواهد شد.

آرمان تبریز-روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی، با صدور اطّلاعیه ای اعلام کرد: با توجّه به ضرورت عملیات بازسازی، مقاوم سازی، رفع گرفتگی و تعویض شیر شبکه گازرسانی در محله خلیل آباد تبریز، انتهای ۴۲ متری، الزاما جریان گاز طبیعی “کلِّ محله خلیل آباد” از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰ روز دوشنبه تاریخ ۹۹/۰۸/۲۶ قطع خواهد شد.

لذا از مشترکین ساکن در این مناطق درخواست می گردد به منظور جلوگیری از بروز خطرات و حوادث احتمالی، شیر اصلی گاز املاک خود را در مدت زمان قطعی گاز، بسته نگهداشته، از دستکاری تجهیزات گاز خودداری نموده و در صورت مواجهه با هرگونه مشکل، سریعاً مراتب را از طریق شماره تماس۱۹۴ به واحد امداد گاز اطلاع دهند.

در این اطّلاعیه از همکاری و شکیبایی مشترکین محترم ساکن منطقه در طول مدت انجام عملیات، باهدف استمرار و پایداری جریان گاز در شبکه، قدردانی گردیده است.
روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی همچنین با صدور  اطّلاعیه ای دیگر اعلام کرد: با توجّه به ضرورت عملیات توسعه شبکه در تاسیسات گازرسانی، جریان گاز طبیعی “روستای زین آباد از توابع بخش صوفیان” از ساعت ۹ الی ۱۶ روز دوشنبه تاریخ ۹۹/۰۸/۲۶ قطع خواهد شد.

لذا از مشترکین ساکن در این مناطق درخواست می گردد به منظور جلوگیری از بروز خطرات و حوادث احتمالی، شیر اصلی گاز املاک خود را در مدت زمان قطعی گاز، بسته نگهداشته، از دستکاری تجهیزات گاز خودداری نموده و در صورت مواجهه با هرگونه مشکل، سریعاً مراتب را از طریق شماره تماس۱۹۴ به واحد امداد گاز اطلاع دهند.

در این اطّلاعیه از همکاری و شکیبایی مشترکین محترم ساکن منطقه در طول مدت انجام عملیات، باهدف امکان بهره مندی سایر متقاضیان از نعمت گاز طبیعی، صمیمانه قدردانی گردیده است.