ابلاغ گردشکار تدوین برنامه‌وبودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ شهرداری تبریز
ابلاغ گردشکار تدوین برنامه‌وبودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ شهرداری تبریز
آرمان تبریز-مدیرکل دفتر برنامه‌وبودجه شهرداری تبریز گفت: شهردار تبریز گردشکار تدوین برنامه‌وبودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ در سطح معاونت‌ها، ادارات کل ستادی، شهرداری مناطق، سازمان و شرکت‌های تابعه توسط ابلاغ کرد.

مدیرکل دفتر برنامه‌ و بودجه شهرداری تبریز: گردشکار تدوین برنامه‌وبودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ شهرداری تبریز ابلاغ شد
آرمان تبریز-مدیرکل دفتر برنامه‌وبودجه شهرداری تبریز گفت: شهردار تبریز گردشکار تدوین برنامه‌وبودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ در سطح معاونت‌ها، ادارات کل ستادی، شهرداری مناطق، سازمان و شرکت‌های تابعه توسط ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگارما در تبریز، مهدی عبدالهی اظهار داشت: گردشکار جدید باهدف رعایت سلسله‌مراتب سازمانی و همچنین پالایش برنامه‌وبودجه پیشنهادی مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه ابلاغ‌شده است تا اصل اساسی تدوین بودجه که تخصیص منابع محدود به نیازهای متعدد بر اساس اولویت‌های سازمانی در دستور کار اقدامات شهرداری تبریز در سال آتی قرار گیرد.

وی افزود: بر همین اساس گردش کار تکمیل و تائید فرم‌های بودجه پیشنهادی در دو سطح منابع درآمدی و اعتبارات هزینه‌ای و مالی تنظیم‌شده است که حوزه‌های مرتبط تدوین برنامه‌وبودجه پیشنهادی در پنج نقش مسئولیت پالایش پیشنهادها را دارند.

عبدالهی ادامه داد: فرایند کلی کار به این شکل می‌باشد که در ابتدای امر دبیرخانه تدوین برنامه‌وبودجه در مناطق و سازمان‌ها تشکیل می‌شود و پس نهایی شدن پیشنهادها با تائید بالاترین مقام در سطح مناطق یا سازمان‌ها به معاونت‌های ستادی جهت بررسی ارسال می‌شود.

وی متذکر شد: در معاونت‌ها نیز کارشناسان و کارگروه‌های تخصصی مجدداً این پیشنهادها را بررسی و پس از اصلاح و یا ویرایش جهت بررسی به ستاد عالی بودجه ارسال می‌شود تا در این سطح با اجماع کلی در قالب تلفیق نظرات اعضای ستاد عالی و اولویت‌بندی اقدامات با در نظر گرفتن اسناد بالادستی، قالب کلی بودجه سال ۱۴۰۰ بسته می‌شود و به‌صورت لایحه به شورای اسلامی شهر تقدیم می‌شود.