بازدیداعضای کمیسیون عالی فنی راه آهن از مسیر های چهارگانه حوزه استحفاظی اداره کل راه آهن آذربایجان
بازدیداعضای کمیسیون عالی فنی راه آهن از مسیر های چهارگانه حوزه استحفاظی اداره کل راه آهن آذربایجان
آرمان تبریز-اعضای کمیسیون عالی فنی راه آهن از مسیر های چهارگانه حوزه استحفاظی اداره کل راه آهن آذربایجان بازدید کرد.

آرمان تبریز-اعضای کمیسیون عالی فنی راه آهن از مسیر های چهارگانه حوزه استحفاظی اداره کل راه آهن آذربایجان بازدید کرد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛محمد رضا قربانی  سرپرست  اداره کل راه آهن آذربایجان که در معیت این کمیسیون حضور داشت،  هدف اصلی این بازدید  را بررسی وضعیت خطوط وتاسیسات زیربنایی, ارتقای ایمنی  و کاهش سوانح ریلی اعلام کرد و افزود  با تلاش شبانه روزی کارکنان راه آهن آذربایجان در هفت ماهه اول سالجاری  نسبت به مدت مشابه سال قبل  میزان برخورد قطار با وسایل نقلیه جاده ای چهارصد درصد کاهش، برخورد وسایل ریلی با یکدیگر صد درصد کاهش، و در کل تعداد حوادث ریلی با ۶۰ درصد کاهش وضعیت مطلوبی را پشت سر گذاشته است
وی ابراز امیدواری کردد با تلاش روز افزون کارکنان راه آهن آذربایجان، ایمنی راه آهن آذربایجان در نهایت امکان تامین و شاهد سیر روان و ایمن حمل و نقل ریلی در منطقه خواهیم بود
در این بازدید دو تن از کارکنان راه آهن آذربایجان آقایان علیرضا بخون رئیس ایستگاه مرند و نادر پورپاکرو راهبان گذرگاه  ریلی شهر صوفیان به پاس جدیت در امور و پاسخگویی به سئوالات فنی کمیسیون عالی فنی راه آهن مورد تشویق قرار گرفتند