در جلسه کمیته فنی سازمان ترافیک مصوب شد؛ اختصاص مسیر ویژه حمل بار در خیابان دارایی تبریز
در جلسه کمیته فنی سازمان ترافیک مصوب شد؛ اختصاص مسیر ویژه حمل بار در خیابان دارایی تبریز
آرمان تبریز- با پیشنهاد شهرداری منطقه ۸ مسیر سه چرخ های حمل بار با اختصاص مسیر ویژه حمل بار در خیابان دارایی ساماندهی خواهد شد.

آرمان تبریز- با پیشنهاد شهرداری منطقه ۸ مسیر سه چرخ های حمل بار با اختصاص مسیر ویژه حمل بار در خیابان دارایی ساماندهی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ما ازتبریز؛طرح مسیر ویژه جهت تردد سه چرخ های باربری در ظلع غربی خیابان دارایی به عرض ۲/۵ متر به شرط نصب دوربین نظارتی با تقبل هزینه از سوی شهرداری منطقه ۸ به صورت موقت مصوب و مقرر شد مسیر با نصب نرده های با ارتفاع کم جداسازی و فریز شود.

همچنین مقرر شد دسترسی ها و محل های ورود و خروج با هماهنگی دفتر فنی سازمان ترافیک، شهرداری منطقه ۸ و پلیس راهور قبل از زمان اجرا تدقیق شود.