۵۷ درصد ظرفیت آب سدهای آذربایجان شرقی پر شد
۵۷ درصد ظرفیت آب سدهای آذربایجان شرقی پر شد
آرمان تبریز-مدیرعامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی با بیان اینکه 146 سد با ظرفیت 581 میلیون مترمکعب در این استان وجود دارد، گفت: در بارندگی های اخیر (تا 15 فروردین ماه) بیش از 57 درصد ظرفیت پر و 330 میلیون مترمکعب آب پشت سدهای استان ذخیره شده است.

آرمان تبریز-مدیرعامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی با بیان اینکه ۱۴۶ سد با ظرفیت ۵۸۱ میلیون مترمکعب در این استان وجود دارد، گفت: در بارندگی های اخیر (تا ۱۵ فروردین ماه) بیش از ۵۷ درصد ظرفیت پر و ۳۳۰ میلیون مترمکعب آب پشت سدهای استان ذخیره شده است.