“اطلاعیه عملیات تزریق ماده بودار کننده به شبکه گازرسانی شهر تبریز”
“اطلاعیه عملیات تزریق ماده بودار کننده به شبکه گازرسانی شهر تبریز”
آرمان تبریز-روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی، با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد براساس برنامه ریزی سرویس های دوره ای مبتنی بر استانداردهای فنی و ایمنی، عملیات تزریق ماده بودارکننده به شبکه گازرسانی شهر تبریز، ساعت ۱۴:۳۰ روز چهارشنبه تاریخ ۹۹/۰۸/۱۴ انجام خواهد شد.

آرمان تبریز-روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی، با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد براساس برنامه ریزی سرویس های دوره ای مبتنی بر استانداردهای فنی و ایمنی، عملیات تزریق ماده بودارکننده به شبکه گازرسانی شهر تبریز، ساعت ۱۴:۳۰ روز چهارشنبه تاریخ ۹۹/۰۸/۱۴ انجام خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛لذا درصورت انتشار بوی ماده مورد استفاده در عملیات، در مناطقی از شهر تبریز، جای نگرانی برای شهروندان محترم وجود ندارد.