انتصاب سه مدیر جدید در برق تبریز
انتصاب سه مدیر جدید در برق تبریز
آرمان تبریز-مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز، طی ابلاغی سرپرستان امور تدارکات، دفتر کنترل برنامه و پروژه و مجری طرح کاهش تلفات را منصوب کرد

آرمان تبریز-مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز، طی ابلاغی سرپرستان امور تدارکات، دفتر کنترل برنامه و پروژه و مجری طرح کاهش تلفات را منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، عادل کاظمی با اشاره به ضرورت انسجام بین تمامی واحدهای شرکت، تاکید کرد: جا به جایی مدیران موجب افزایش تحرک و کارایی در بخش‌های مختلف شرکت می‌شود که نتیجه‌ی آن پویایی مداوم شرکت است.

کاظمی با بیان اینکه تغییرات جدید تعالی بیشتر شرکت در راستای دستیابی به اهداف سازمانی را موجب شود، طی حکمی جداگانه مهدی خلیلی باویلی را به سمت سرپرست امور تدارکات برق تبریز منصوب کرد. گفتنی است مهدی خلیلی باویلی پیش از این در سمت مدیر کنترل برنامه و پروژه برق تبریز خدمت می‌کرد.

همچنین طی حکمی منصور حجابی را به سمت سرپرست دفتر کنترل برنامه و پروژه برق تبریز منصوب کرد. وی پیش از این در سمت مجری طرح کاهش تلفات برق تبریز خدمت می‌کرد.

همچنین طی حکمی دیگر امین عبادی اقدم به سمت سرپرست مجری طرح کاهش تلفات برق تبریز منصوب شد.