سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی معرفی شد
سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی معرفی شد
آرمان تبریز-در پی درگذشت دکتر محمد محمدپور و با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی "علی پیروزمنش" به عنوان سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی معرفی شد.

آرمان تبریز-در پی درگذشت دکتر محمد محمدپور و با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی “علی پیروزمنش” به عنوان سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی معرفی شد.

در متن پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آمده است:

جناب آقای علی پیرومنش

نظر به سوابق اداری و اجرایی شما، به موجب این حکم به عنوان سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی، منصوب می‌شوید.

امید است در انجام امور محوله موفق و مؤید باشید.

سیدعباس صالحی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

گفتنی است علی پیروزمنش پیش از این معاون اداری و مالی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بود.