امحاء دیوار نوشته‌ها و تنظیف معابر و کوچه‌های شهر توسط نیروهای خدمات شهری
امحاء دیوار نوشته‌ها و تنظیف معابر و کوچه‌های شهر توسط نیروهای خدمات شهری
آرمان تبریز-معاون خدمات شهری و اجرایی شهردار تبریز بر اجرای عملیات امحاء دیوار نوشته ها و تنظیم منظم کوچه ها و معابر شهر توسط نیروهای خدمات شهری تاکید کرد.

آرمان تبریز-معاون خدمات شهری و اجرایی شهردار تبریز بر اجرای عملیات امحاء دیوار نوشته ها و تنظیم منظم کوچه ها و معابر شهر توسط نیروهای خدمات شهری تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، محمد رضا قربانیان تبریز با تاکید بر تنظیف منظم معابر و کوچه های شهر اظهار داشت: در سایه تلاش شبانه روزی عوامل خدمات شهری در مناطق دهگانه شهر پاکیزگی شهر امری مشهود است و نباید شاهد عدم تنظیف به موقع معابر در برخی نقاط شهر باشیم.

وی افزود: در راستای خدمت رسانی به شهروندان و جلب رضایت آنان، تنظیف معابر و کوچه های شهر باید بر اساس برنامه های اعلامی و به صورت منظم صورت گیرد.

قربانیان تبریزی امحار دیوار نوشته ها را از دیگر وظایف خدمات شهری برشمرد و تاکید کرد: پاکسازی و امحاء دیوار نوشته ها به صورت روزانه در شهر صورت می گیرد و نیروهای خدمات شهری باید به صورت منظم نسبت به پاکسازی و امحاء دیوار نوشته ها اقدام کنند.

معاون خدمات شهری و اجرایی شهردار تبریز در پایان گفت: خدمت رسانی به شهروندان، حفظ پاکیزگی شهر و جلب رضایت شهروندان سرلوحه فعالیت های نیروهای خدمات شهری شهرداری تبریز است.