کمکهای مومنانه نشان از خدمتگزار بودن سپاه و بسیج است
کمکهای مومنانه نشان از خدمتگزار بودن سپاه و بسیج است
آرمان تبریز-فرمانده سپاه ویژه عدیر تبریز در سومین مرحله از رزمایش مومنانه گفت: تا پای جان پای خدمت به مردم می مانیم و کمکهای مومنانه نشان هز خدمتگزار بودن سپاه و بسیج است.

آرمان تبریز-فرمانده سپاه ویژه عدیر تبریز در سومین مرحله از رزمایش مومنانه گفت: تا پای جان پای خدمت به مردم می مانیم و کمکهای مومنانه نشان هز خدمتگزار بودن سپاه و بسیج است.

به گزارش خبرنگار ما از آذربایجان شرقی، سرهنگ پاسدلر عبدالله شادی با اعلام مداومت بر این رزمایش در طول سال گفت: حوزه های شهری بسیج هرکدام یک رزمایش همدلی در طول چند ماه اخیر به نمایش گذاشته اند و تداوم خواهد داشت.

عبدالله شادی افزود: حوزه ۳ و ۶ و ۸ و ۱۴ و ۱۸برادران، امروز به تعداد ۳۵۰۰ بسته شامل روغن، برنج، حبوبات، رب گوجه فرنگی، ماکارونی، قند و شکر در این رزمایش شرکت دارند.

وی با اشاره به کمکهای بدون چشمداشت مردم در جمع آوری و ساماندهی این کمکها اظهار داشت: این مواسات و همدلی رزمایشی در کستره کلانشهر تبریز است و این نمودها، قطره ای از دریای کرم و جود ملت شهید مرور ایران اسلامی است.