تقدیر ازعملکرد شرکت گاز استان آذربایجان شرقی در تأمین گاز بخش کشاورزی
تقدیر ازعملکرد شرکت گاز استان آذربایجان شرقی در تأمین گاز بخش کشاورزی
آرمان تبریز-عملکرد شرکت گاز استان آذربایجان شرقی در تأمین گاز بخش کشاورزی و رونق تولید در استان شایسته تقدیر شد.

آرمان تبریز-عملکرد شرکت گاز استان آذربایجان شرقی در تأمین گاز بخش کشاورزی و رونق تولید در استان شایسته تقدیر شد.

به گزارش خبرنگارما در تبریز، در متن تقدیرنامه که مشترکآً از سوی رئیس نظام صنفی کشاورزی استان و رئیس بنیاد ملّی گندمکاران ایران ارسال گردیده، چنین آمده است:
در دورانی که قدرت های استکباری فشارهای سنگین اقتصادی،‌ فرهنگی و اجتماعی را برای به زانو در آوردن مردم ایران بر جمهوری اسلامی ایران وارد می کنند. مردم ایران، کشاورزان و کارگزاران نظام با تأسی به فرمان رهبر معظم انقلاب و با همدلی و وحدت برای جهش اقتصادی و رونق تولید به پا خاسته اند تا با نهایت تلاش و همت خود تولید و رونق تولید را رقم زنند. اکنون که سال زراعی جدید آغاز شده است به پاس قدردانی و سپاس از تلاش و همکاری خادمان بخش کشاورزی استان که در طول سال زراعی گذشته موجبات رونق تولید در بخش کشاورزی شده اند این لوح تقدیر به نمایندگی از سوی جامعه کشاورزی استان به جناب عالی و مجموعه تحت مدیریت تقدیم می نماییم.
لازم به ذکر است در سال گذشته۵۰ درصد از مصرف گاز استان به بخش های صنعتی، تولیدی و کشاورزی اختصاص داشته است.