مدیریت هوشمندشهرداری تبریز نیازمند داده های علمی برای اتخاذتصمیم کاربردی است
مدیریت هوشمندشهرداری تبریز نیازمند داده های علمی برای اتخاذتصمیم کاربردی است
آرمان تبریز-رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز گفت: سالنامه آماری شهرداری تبریز در سال ۹۷ نسبت به سال‌های گذشته ارتقا یافته و با ویژگی های تخصص گرایی، کاربردی و قابل استناد برای برنامه ریزی های دقیق شهر تبریز است.
آرمان تبریز-رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز گفت: سالنامه آماری شهرداری تبریز در سال ۹۷ نسبت به سال‌های گذشته ارتقا یافته و با ویژگی های تخصص گرایی، کاربردی و قابل استناد برای برنامه ریزی های دقیق شهر تبریز است.

به گزارش خبرنگارما در تبریز-محمدباقر بهشتی با تبریک روز آمار و برنامه ریزی به فعالان این حوزه افزود: افزایش توان مطالعاتی شهرداری تبریز و معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی منجر به تدوین آمارنامه تخصصی و کاربردی سال ۹۷ شده است.

بهشتی با قدردانی از عملکرد معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز گفت: مدیریت هوشمند شهر و شهرداری تبریز نیازمند داده های علمی برای اتخاذ سیاست ها و تصمیم های کاربردی است و معاونت برنامه ریزی شهرداری نقش کلیدی برای تحقق این امر مهم ایفا کرده است.

او با بیان اینکه آمار خوراک برنامه ریزی است، بیان کرد: اگر آمار دقیق باشد، برنامه ریزی نیز که در تدوین آن از همان آمار استفاده می‌شود، صحیح خواهد بود.

بهشتی تاکید کرد: سالنامه آماری سال ۹۷ شهرداری تبریز نسبت به گذشته ارتقا یافته و آمار و اطلاعات آن عمدتا قابل استفاده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز ادامه داد: امیدوارم کلیه کارشناسان و مدیران شهرداری و کسانی که در سطح شهر در جایگاه تصمیم گیری هستند از این اطلاعات در برنامه ریزی‌ها و تصمیم گیری‌های خود استفاده کنند.

او با قدردانی از معاونت برنامه ریزی شهرداری تبریز برای تدوین این سالنامه آماری گفت: امیدوارم فرهنگ آمار روز به روز ارتقا یافته و همه از اهمیت آن اطلاع پیدا کنند.