“اجرای طرح من چگونه رانندگی می کنم “با رویکرد تشویق رانندگان به رعایت قوانین و سرعت مطمئنه
“اجرای طرح من چگونه رانندگی می کنم “با رویکرد تشویق رانندگان به رعایت قوانین و سرعت مطمئنه
آرمان تبریز-مهندس ایمان غنی زاده مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه از اجرا طرح " من چگونه رانندگی می کنم" با رویکرد تشویق رانندگان به رعایت قوانین و مقررات و رانندگی با سرعت مطمئنه خبر داد.

آرمان تبریز-مهندس ایمان غنی زاده مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه از اجرا طرح ” من چگونه رانندگی می کنم” با رویکرد تشویق رانندگان به رعایت قوانین و مقررات و رانندگی با سرعت مطمئنه خبر داد.

به گزارش خبرنگارما در تبریز ؛وی تصریح کرد : هدف از اجرایی این طرح افزایش ایمنی سفر، افزایش طول عمر ناوگان و به تبع آن شناسایی رانندگان با اخلاق ، منضبط  و یا متخلف به منظور تشویق و یا در صورت نیاز برخورد به منظور افزایش ایمنی در ترددهای درونشهری می باشد .
مهندس ایمان غنی زاده در مورد چگونگی اجرای این طرح گفت : در این طرح تابلوهایی با عنوان ” من چگونه رانندگی می کنم ” بهمراه شماره سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۷۰۵۵۵ در داخل اتوبوس ها نصب شده و مسافرین عزیز می توانند در صورت رضایت از عملکرد و رفتار راننده یا هر گونه تخلف وی با اعلام شماره اختصاصی اتوبوس و زمان وقوع موضوع را به شرکت واحد اطلاع دهند تا موارد در سامانه مربوطه ثبت و به تناسب رفتار نسبت به تشویق یا برخورد با راننده اقدام شود .