مسئول کمیته بهداشت و درمان حزب همت در آذربایجان شرقی انتصاب شد
مسئول کمیته بهداشت و درمان حزب همت در آذربایجان شرقی انتصاب شد
آرمان تبریز؛ رئیس کمیته بهداشت و درمان حزب همت ، دکتر ابافت را به عنوان مسئول کمیته بهداشت و درمان استان آذربایجان شرقی منصوب کرد.

آرمان تبریز؛ رئیس کمیته بهداشت و درمان حزب همت ، دکتر ابافت را به عنوان مسئول کمیته بهداشت و درمان استان آذربایجان شرقی منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار ما ؛طی نشستی با حضور سیداحمد نبوی دبیرکل حزب همت و دکتر محمد سجاد معظمی گودرزی رئیس کمیته بهداشت و درمان حزب همدلی مردم تحول خواه (همت) ، طی حکمی دکتر حلیمه ابافت به عنوان مسئول کمیته بهداشت و درمان استان آذربایجان شرقی منصوب شد .

براساس این گزارش ، در متن این حکم آمده است :

امید که با توجه به توانمندی، شایستگی و سابقه طولانی جنابعالی در امور و با توکل به ایزد منان و همکاری صمیمانه کلیه کارکنان کمیته ملی بهداشت و درمان، سلامت، تحقیقات و آموزش پزشکی همت ایران در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید .