کاهش ۱۲ درصدی ورودی زندان های آذربایجان شرقی
کاهش ۱۲ درصدی ورودی زندان های آذربایجان شرقی
آرما ن تبریز-رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی گفت: با توجه به قانون مجازات های جایگزین حبس طی 6ماهه نخست سال جاری ورودی زندانیان استان در مجموع 12 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

آرما ن تبریز-رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی گفت: با توجه به قانون مجازات های جایگزین حبس طی ۶ماهه نخست سال جاری ورودی زندانیان استان در مجموع ۱۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ موسی خلیل الهی در رابطه با موضوع کاهش آمار جمعیت کیفری زندان های استان اظهار داشت: زندانی شدن سرپرست خانوار بسترهای بروز آسیب های اجتماعی را برای خانواده فرد زندانی ایجاد می کند و با توجه به این مساله باید راهکارهای مناسبی را در این خصوص پیش بینی کرد.
وی با اشاره به سیاست های تحولی قوه قضائیه در راستای کاهش جمعیت کیفری و حبس زدایی، افزود: خوشبختانه بر اساس سیاست مجازات های جایگزین حبس ورودی زندانیان استان در مجموع ۱۲ درصد در ۶ماهه نخست سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی در خصوص آمار ورودی زندانیان به نسبت تاهل ادامه داد: بیشترین ورودی زندانیان استان به تفکیک تاهل در ۶ ماهه نخست سال جاری مربوط به افراد متاهل است.