اجرای عارضه یابی نظام پیشنهادات در شرکت گاز استان آذربایجان شرقی
اجرای عارضه یابی نظام پیشنهادات در شرکت گاز استان آذربایجان شرقی
آرمان تبریز-با بررسی کلیه عوامل و چالش های موجود، نظام پیشنهادات شرکت گاز استان عارضه یابی گردید.
آرمان تبریز-با بررسی کلیه عوامل و چالش های موجود، نظام پیشنهادات شرکت گاز استان عارضه یابی گردید.
به گزارش خبرنگارما در تبریز، دبیر نظام پیشنهادات این شرکت گفت:‌ هدف از عارضه یابی، درک و شناخت کامل از وضعیت موجود و شناسایی مشکلات و چالش های اجرایی می باشد.
سیّد نوح نبی تصریح کرد: فرآیند عارضه یابی به صورت تمام شماری از طریق تدوین پرسش نامه علمی و نظرسنجی از کارکنان با عنوان نقش اصلی نظام پیشنهادات در شرکت اجرایی گردیده است.
وی با اشاره به اینکه نظام پیشنهادات ابزار اصلی مدیریت مشارکتی است، اظهار داشت: به جرأت می توان گفت مشارکت کارکنان شرکت گاز در فرآیندهای اجرایی و سطوح سازمانی، مثال زدنی است.
نبی درخصوص عملکرد ۶ ماهه نظام پیشنهادات تصریح کرد: در ۶ ماهه نخست سال جاری ۳ هزار پیشنهاد از کارکنان دریافت گردیده و سرانه پیشنهاد کارکنان حدود ۷۰ درصد می باشد.
خاطرنشان می گردد عارضه یابی نظام پیشنهادات حول پرسش های پژوهشی علمی اعم از تاثیر نظام پاداش،‌ نحوه عملکرد کمیته های تخصصی، تاثیر بیماری کرونا، عملکرد دبیران نظام پیشنهادات و… می باشد که پس از سنجش میزان تاثیرگذاری هر سؤال، نسبت به تدوین راهکارهای عملی در بهبود این نظام ارزشمند تلاش خواهد شد.