ساخت اولین نمونه نسل سوم واکسن کرونا در کشور
ساخت اولین نمونه نسل سوم واکسن کرونا در کشور
  آرمان تبریز-از سوی یکی از شرکت‌های دانش بنیان اولین نمونه واکسن نسل جدید و نوترکیب ساخته و امروز طی مراسمی عرضه شد.
  آرمان تبریز-از سوی یکی از شرکت‌های دانش بنیان اولین نمونه واکسن نسل جدید و نوترکیب ساخته و امروز طی مراسمی عرضه شد.
به گزارش خبرگزاری آریا، محققان یکی از شرکت‌های دانش بنیان به دانش فنی ساخت نسل سوم کرونا مبتنی بر ویروس مهندسی شده سرخک دست یافتند.
این فناوری در اختیار ۵ کشور است که ایران در زمره این دسته از کشورها قرار دارد.
این شرکت با همکاری یکی از شرکت‌های وابسته به هلدینگ ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به این دانش فنی رسیده‌اند.
این واکسن در مرحله آزمایش‌های حیوانی است که پس از اخذ مجوزها وارد فاز انسانی و تولید انبوه خواهد شد.