تغییر نگرش مصرف‌کنندگان بخش خانگی با اجرای «برق امید»
تغییر نگرش مصرف‌کنندگان بخش خانگی با اجرای «برق امید»
آرمان تبریز-با اجرای طرح «برق امید» شاهد تغییر نگرش مصرف‌کنندگان بخش خانگی خواهیم بود.

آرمان تبریز-با اجرای طرح «برق امید» شاهد تغییر نگرش مصرف‌کنندگان بخش خانگی خواهیم بود.

به گزارش خبرنگار ما از تبریز؛   طرح برق امید، با هدف نهادینه‌سازی فرهنگ مصرف بهینه‌ی برق در بخش خانگی در سال ۱۳۹۹ به تصویب هیأت وزیران رسید. با توجه به اینکه سرانه‌ی مصرف انرژی در میان ایرانیان در مقایسه با میانگین جهانی، از نرخ بالایی برخوردار است و از سویی مشترکان بخش خانگی، بیشترین مصرف انرژی برق را به خود اختصاص داده‌اند، لذا طرح «برق امید» با هدف تغییر نگرش مصرف‌کنندگان «بخش خانگی» و ترغیب به استفاده‌ی صحیح از منابع انرژی و حفظ محیط زیست با استفاده از سازوکارهای تشویقی و بازدارنده اجرایی می‌شود.

گفتنی است؛ در این طرح مشترکان به سه دسته‌ی مشترکان کم‌مصرف، خوش‌مصرف و پرمصرف تقسیم می‌شوند. برای هر دسته متناسب با منطقه‌ی جغرافیائی، الگوی مصرف برق تعیین می‌شود. مشترکان برق به تناسب مشارکت در این طرح از مزایای تشویقی شامل تخفیف تا ۱۰۰درصد تعرفه‌ی برق بهره‌مند می‌شوند.