امضای  تفاهم نامه همکاری فی مابین اداره کل راه و شهرسازی و پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی
امضای  تفاهم نامه همکاری فی مابین اداره کل راه و شهرسازی و پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی
آرمان تبریز-تفاهم نامه همکاری فی مابین پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی و اداره کل راه و شهرسازی ، با حضور ابوالقاسم سلطانی مدیر کل راه و شهرسازی و واعظی رئیس پارک علم وفناوری و با هدف گسترش همکاری های علمی، آموزشی، پژوهشی و فناوری،در محل مجتمع عصر انقلاب پارک علم وفناوری امضا و مبادله شد .

آرمان تبریز-تفاهم نامه همکاری فی مابین پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی و اداره کل راه و شهرسازی ، با حضور ابوالقاسم سلطانی مدیر کل راه و شهرسازی و واعظی رئیس پارک علم وفناوری و با هدف گسترش همکاری های علمی، آموزشی، پژوهشی و فناوری،در محل مجتمع عصر انقلاب پارک علم وفناوری امضا و مبادله شد .
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، ابوالقاسم سلطانی، با اشاره به امضای تفاهم نامه بین این اداره کل و پارک علم و فناوری آذربایجانشرقی، افزود: این تفاهم نامه به منظور گسترش همکاری ایجاد زمینه های نوآوری و شکوفایی، استفاده بهینه از ظرفیت های موجود و تقویت مشارکت و حمایت از مبتکران و طرح های مبتنی بر دانش و فناوری و توسعه اقتصاد دانش بنیان امضا شده است .

وی، تقویت و توسعه همکاری های دو طرف با هدف دسترسی و بکارگیری دانش فنی و فناوری روزآمد در اجرای طرح های فناورانه پژوهشی، مطالعاتی، توسعه ای، کاربردی، مشاوره ای و آموزشی در موضوعات مرتبط با نیازهای طرفین را از مفاد این تفاهم نامه اعلام کرد .

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانشرقی گفت: بر اساس این تفاهم نامه همکاری دو جانبه در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و برنامه پنج ساله ششم توسعه، طرح های پژوهشی، تحقیقاتی و توسعه فناوری مشترک انجام می شود .

سلطانی، ادامه داد: در قالب این تفاهم نامه مخترعان و مبتکران حوزه مسکن و شهرسازی برای حمایت و پشتیبانی به پارک علم و فناوری معرفی می شوند و پروژه های فناورانه و تحقیقاتی مسکن و شهرسازی برای انجام پروژه های مشترک به این پارک ارجاع داده می شود .

وی با بیان اینکه مدت اجرای این تفاهم نامه ۵ ساله است، اظهار داشت: تمدید، بازنگری، اصلاح و یا تغییرات اساسی در مفاد آن با توافق طرفین امکان پذیر است .

بنابرین گزارش ، مدیرکل راه وشهرسازی و هیات همراه در انتهای برنامه از شرکت های مستقر در مجتمع عصر انقلاب بازدید نموده و از نزدیک با محصولات و خدمات آنها آشنا شدند .