لزوم تعبیه موانع حفاظتی برای پیشگیری از بروز حوادث در اماکن حفاری شده
لزوم تعبیه موانع حفاظتی برای پیشگیری از بروز حوادث در اماکن حفاری شده
آرمان تبریز-دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی گفت: در اماکنی که احتمال سقوط اشخاص به داخل محل حفاری یا خطر بروز حادثه وجود دارد باید موانع حفاظتی برای جلوگیری از ورود آسیب به شهروندان پیش بینی، اجرا و نصب شود.

آرمان تبریز-دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی گفت: در اماکنی که احتمال سقوط اشخاص به داخل محل حفاری یا خطر بروز حادثه وجود دارد باید موانع حفاظتی برای جلوگیری از ورود آسیب به شهروندان پیش بینی، اجرا و نصب شود.

به گزارش خبرنگارما در تبریز؛ محبوب علیلو، با تاکید برلزوم توجه مضاعف به جان ومال شهروندان و رعایت نکات ایمنی و حفاظتی درجریان اجرای پروژه ها وعملیات عمرانی آنها در جهت پیشگیری از وقوع حوادث، اظهار داشت: حفظ امنیت و سلامت شهروندان در اولویت بوده و در این رابطه به هیچ عنوان اغماض نخواهد شد و با هیچ کسی هم تعارف نداریم.
وی با اشاره به برخی گودبرداری ها بدون هماهنگی با شهرداری و بدون رعایت ایمنی، افزود: به موجب قوانین و مقررات، شهرداری مکلف به پر کردن و یا تعبیه وسایل ایمنی و علایم هشدار دهنده در محل حفاری است.
دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی ادامه داد: همچنین در رابطه با حفاری های انجام شده در معابر شهری به منظور تامین ایمنی شهروندان شهرداری موظف به ایجاد حریم و حفاظ و نصب علایم هشدار دهنده کافی یا ایجاد راه خروج موقت معبر تحت حفاری از شبکه راه های شهری، ایمنی شهروندان را تامین کند.
وی با تاکید بر اینکه در موضوع گودبرداری های ساختمانی رها شده نیز شهرداری مکلف به انجام اقدامات ایمنی است، اضافه کرد: همچنین پیش از شروع حفاری ها باید نسبت به حصول اطمینان از عدم وجود خطرات در محل حفاری از قبیل سست بودن خاک و احتمال ریزش و ایجاد خطر برای کارگران اقدام شود.
علیلو خاطرنشان کرد: در اماکنی که احتمال سقوط اشخاص به داخل محل حفاری یا خطر بروز حادثه وجود دارد باید موانع حفاظتی برای جلوگیری از ورود آسیب به شهروندان پیش بینی، اجرا و نصب شود.