افزایش توان ارائه خدمات درمانی به بیماران کرونایی استان
افزایش توان ارائه خدمات درمانی به بیماران کرونایی استان
آرمان تبریز- رئیس دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت ؛این دانشگاه آمادۀ مساعدت در خصوص تسهیل تأمین نیروهای متخصص و کادر درمانی لازم بیمارستانهای خصوصی می باشد.

آرمان تبریز- رئیس دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت ؛این دانشگاه آمادۀ مساعدت در خصوص تسهیل تأمین نیروهای متخصص و کادر درمانی لازم بیمارستانهای خصوصی می باشد.

به گزارش خبرنگارما در تبریز؛دکترصومی رئیس این دانشگاه با روسا و مدیران بیمارستان های خصوصی در مورد افزایش توان ارائه خدمات به بیماران کرونایی استان تشکیل جلسه داد.
در این جلسه که در محل سالن کنفرانس حوزه ریاست دانشگاه برگزار شد مصوب گردید بیمارستان‌های خصوصی تعداد ۲۰۰ تخت درمانی شامل ۱۵۰ تخت بخش و ۵۰ تخت آی سی یو جهت ارائه خدمات درمانی به بیماران مذکور به تعداد تخت های موجود اضافه نمایند.
در جلسۀ افزایش توان ارائه خدمات درمانی به بیماران کرونایی استان سهم هر کدام از بیمارستانها از افزایش تخت های مذکور بررسی و اعلام شد.
دکتر صومی در این جلسه اعلام کرد دانشگاه علوم پزشکی تبریز آمادۀ مساعدت در خصوص تسهیل تأمین نیروهای متخصص و کادر درمانی لازم این بیمارستانها می باشد.