رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در ناوگان حمل و نقل عمومی و اتوبوس شهری
رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در ناوگان حمل و نقل عمومی و اتوبوس شهری
آرمان تبریز-از همان روزهای نخست شیوع کرونا نسبت به رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در ناوگان حمل و نقل عمومی و اتوبوس های شهری تاکید شده و این روزها که کرونا به مرز هشدار رسیده، انگار شهروندان هم این توصیه‌ها را کمی جدی گرفته‌اند.

آرمان تبریز-از همان روزهای نخست شیوع کرونا نسبت به رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در ناوگان حمل و نقل عمومی و اتوبوس های شهری تاکید شده و این روزها که کرونا به مرز هشدار رسیده، انگار شهروندان هم این توصیه‌ها را کمی جدی گرفته‌اند.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛مهندس ایمان غنی زاده مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه با اشاره به آمار افزایشی شیوع کرونا، با تأکید بر اینکه ضدعفونی ایستگاهها و ناوگان های شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه بصورت مستمر در حال انجام است از مردم خواست ضمن رعایت دستورالعملهای بهداشتی و رعایت فاصله ی اجتماعی در ایستگاههای اتوبوس و نیز داخل اتوبوسها حتما از ماسک استفاده کنند. ضمن اینکه ماسک به قیمت مصوب در تمامی کیوسکهای شارژ کارت بلیت در دسترس شهروندان عزیز می باشد.