برگزاری بیش از ۲۲ هزار نفر ساعت آموزش قضایی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم
برگزاری بیش از ۲۲ هزار نفر ساعت آموزش قضایی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم
آرمان تبریز-رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی گفت: در راستای ارتقای سطح دانشی قضات و کارکنان بخش قضایی دادگستری استان طی شش ماهه نخست سال جاری 14 عنوان دوره آموزشی با حضور 2 هزار و 865 نفر شرکت کننده برگزار شده است.

آرمان تبریز-رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی گفت: در راستای ارتقای سطح دانشی قضات و کارکنان بخش قضایی دادگستری استان طی شش ماهه نخست سال جاری ۱۴ عنوان دوره آموزشی با حضور ۲ هزار و ۸۶۵ نفر شرکت کننده برگزار شده است.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، موسی خلیل اللهی در خصوص برگزاری آموزش های قضایی در دادگستری استان، اظهار داشت: موضوع آموزش و دانش افزایی شاغلین حوزه قضایی یکی از اولویت های اصلی دستگاه قضایی بوده و هیچ کسی بی نیاز از دانش افزایی و به روز رسانی داشته های علمی خود نیست.
وی با بیان اینکه هرچند قضات استان در سطوح بالای علمی قرار دارند افزود: با این وجود به روز رسانی اطلاعات و شناخت موضوعات مختلف دارای اهمیت بوده و ضروری است.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی اضافه کرد: در راستای ارتقای سطح دانشی قضات و کارکنان بخش قضایی دادگستری استان طی شش ماهه نخست سال جاری ۱۴ عنوان دوره آموزشی با حضور ۲ هزار و ۸۶۵ نفر شرکت کننده برگزار شده است.
وی ادامه داد: دوره های آموزشی در قالب کارگاه های آموزشی و همایش در مدت زمان ۲۲ هزار و ۹۵ نفر ساعت در موضوعات مختلف برگزار شده است.