بررسی صدور مجوز حفاری جهت ایجاد فیبر نوری در دستور جلسه امروز شورانشینان
بررسی صدور مجوز حفاری جهت ایجاد فیبر نوری در دستور جلسه امروز شورانشینان
آرمان تبریز-صدور مجوز حفاری جهت ایجاد فیبر نوری در سطح شهر، در دویست و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تبریز مورد بررسی قرار می گیرد.

آرمان تبریز-صدور مجوز حفاری جهت ایجاد فیبر نوری در سطح شهر، در دویست و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تبریز مورد بررسی قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، جلسه شورای اسلامی شهر تبریز امروز با سخنرانی پیش از دستور یکی از اعضا شروع می شود و در ادامه بررسی لایحه شهرداری تبریز مبنی بر بررسی قرارداد منعقده با دانشگاه شهید مدنی در خصوص احداث واحد تولید انبوه عامل بیو کنترل آفات در دستور کار قرار می‌گیرد.

لایحه دیگر شهرداری مبنی بر صدور مجوز حفاری جهت ایجاد بستر فیبر نوری دیگر دستور جلسه امروز صحن علنی است.

بررسی لایحه شهرداری در خصوص تجویز قرارداد واگذاری قطعاتی  از شهرک خاوران معوض شهرداری به شرکت توسعه مسکن شمال‌غرب کشور، مطابق با ارزیابی هیئت کارشناسان رسمی دادگستری، سومین دستور جلسه امروز شورانشینان است.

مطابق هفته‌های گذشته گزارش حسابرسی شهرداری و سازمان‌های وابسته دیگر دستور امروز جلسه علنی شورا است.

بررسی نامه ارجاعی از صحن شورا در خصوص پرونده یک شهروند، بررسی نامه مدیرکل املاک و مستغلات شهرداری در خصوص نحوه تملک و پرداخت غرامت به صاحبان پاساژ سبلان و بررسی  مصوبات کمسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر، دستور جلسات بعدی امروز  جلسنه علنی شورای اسلامی شهر است.

جلسه علنی امروز شورای اسلامی شهر تبریز  رأس ساعت ۸:۳۰ برگزار می‌شود.