جمهوری آذربایجان باید هم در دفع تجاوز و هم در جبران حقوق مردم قره باغ سخت بکوشد
جمهوری آذربایجان باید هم در دفع تجاوز و هم در جبران حقوق مردم قره باغ سخت بکوشد
آرمان تبریز-نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری گفت: حمایت از مسلمانان قره باغ یک مسئله اسلامی ، حقوق بشری و بشردوستانه است .

 

آرمان تبریز-نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری گفت: حمایت از مسلمانان قره باغ یک مسئله اسلامی ، حقوق بشری و بشردوستانه است .

به گزارش دفتر نماینده مجلس خبرگان رهبری ، آیت الله دکتر هاشم هاشم زاده هریسی در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه مردم ایران برای پیگیری مسئله قره باغ دلایل و مستندات حقوقی، سیاسی و تاریخی دارند که ورود به این مسئله را توجیه و قانونی می کند افزود: اصل عدم مداخله کشورها در امور همدیگر و عدم تجاوز به قلمرو یکدیگر ، دو اصل مسلم حقوق بین الملل و میان دولی است دولتها حق دخالت در امور داخلی یکدیگر و حق تجاوز به حریم یکدیگر را ندارند و اگر این  دو اصل رعایت نشود سنگ روی سنگ قرار نمی گیرد و حریم صلح ، امنیت و نظم بین المللی بهم می ریزد.

وی ادامه داد: ولی ملتها و آزادی خواهان و طرفداران حق و عدالت جدا از دولتها هستند و تحت شمول اختیارات دولت ها نیستند و می توانند بدون اجازه دولتهایشان با ملتهای کشورهای دیگر همدردی بشردوستانه کنند در امور کشورها اظهار نظر کنند و موضع بگیرند و نظراتشان را اعلام نمایند و اگر ظلم، ستم و تضییع حقوقی در هرجای دنیا دیدند و یا شنیدند زبان به اعتراض بگشایند و در حمایت از انسانهای مظلوم ، ستمدیده و مسلوب الحق در سراسر جهان دفاع و از آنها حمایت مالی ، حقوقی و سیاسی کنند اقدامات مناسب و موثر انجام دهند، تظاهرات ، میتینگها ، راهپیمائیها و همایش ها راه بیندازند و حتی حق دارند از دولتهایشان درخواست اعمال قدرت علیه آن کشور کنند و اینها امور مقدس و حق مسلم مردم و ملتها ، مدافعان حقوق بشر و آزادی خواهان جهان است.

وی اظهار داشت: پیگیری مسائل حقوق بشری قره باغ و هر نوع اظهار نظر مردمی در مورد آن از این مقوله است بنابراین  اظهارنظر مردم مسلمان، علما، روحانیت، حوزه های علمی و ائمه جمعه ایران و آذربایجان ایران دریاره قره باغ از نظر حقوقی و طبق اسناد بین الملل، دخالت در امور کشورهای آذربایجان و ارمنستان تلقی نمی شود بلکه باید گفت پیگیری اینگونه امور یک مسئله انسانی و از حقوق ، اختیارات و آزادی های ملت ها و انسان ها بوده عرف و رویه جهانی است.

وی ادامه داد: همچنین اظهار نظرات حقوقی و اعتراض بر تعدیات یک دولت نسبت به حقوق اکثریت و یا حتی اقلیتی از ملتش به وسیله دولتها و یا ملتهای دیگر دخالت تلقی نمی شود این امر طبق اسناد بین الملل از حقوق دولتها و ملتها و گاهی از وظایف آنها است اگر بطور صحیح انجام بگیرد در اسلام نیز تحت عنوان حمایت از مظلوم جایگاه شرعی ، اخلاقی و پسندیده ای دارد.

این نماینده مجلس خبرگان رهبری افزود: اگر در کشوری همچون آذربایجان و منطقه قره باغ و هرجای دیگر جهان حقوق بشر و بشردوستانه و حقوق اولیه مردم به هر عنوانی مورد تعرض و تعدی قرار گیرد و نقض شود طبق اسناد بین الملل و اعلامیه جهانی حقوق بشر ، دولتها و ملتها حق دارند چنین کشورها و دولتها را مورد انتقاد و توبیخ و بلکه تحت فشار قرار داده و او را به رعایت حقوق انسانها و بندگان خدا وادار نمایند و این عمل دخالت غیرمجاز در امور کشورهای دیگر تلقی نمی شود زیرا سلب آزادی و نقض حقوق مردم  که از نظر شرعی خلاف و گناه و از نظر حقوقی نیز از حقوق و امور داخلی دولتها نیست و دولتها چنین حقی را نه تنها به ملتهای دیگر حتی نسبت به ملت خود نیز ندارند تا جلوگیری از آن دخالت در امور دولتها تلقی شود و اگر دخالت هم تلقی شود دخالت مجاز شرعی و از وظایف انسانی است و از حقوق بین المللی و از مصادیق اصل عدم مداخله خارج و مستثنی می باشد.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: تجاوز کشوری به حریم کشور دیگر، تجاوز به حقوق و حیثیت مردم آن کشور و نقض حقوق بشر است و تجاوزات را در جهان نهادینه می کند و توسعه می دهد و امنیت بین المللی را از بین می برد بر این اساس باید مشخص شود که ارمنستان یا آذربایجان کدامیک در منطقه قره باغ تجاوز کرده و ناقض حقوق بشر بوده اند و چه میزان در نقض حقوق مردم مظلوم قره باغ نقش داشته اند و بجرم نقض حقوق بشر مرتکب گردیده اند از نظر تاریخی مشخص است که قره باغ متعلق به ایران بوده و با عهدنامه گلستان از ایران جدا شده است به جمهوری آذربایجان الحاق گردیده و اکنون در دست ارمنستان است که در اثر آن دو جنگ ویرانگر اتفاق افتاده و اینهمه ویرانی ، تخریب و کشت و کشتار در این دو کشور به بار آورده است و حقوق بشر و بشردوستانه نقض گردیده است و این سیر مشخص تاریخی ، متجاوز و ناقض حقوق بشر و حقوق بین الملل را به روشنی نشان می دهد .

وی ادامه داد: علاوه بر مسئله تجاوز و نقض حقوق بشر که هر دو از نظر شرع و قانون و اسناد بین الملل ممنوع می باشد مسئله نقض حقوق بشردوستانه نیز یکی دیگر از موارد و دلایلی است که باعث شده مردم ایران نسبت به مسئله قره باغ حساس شوند چراکه در سه دهه گذشته در اثر این تجاوز دو جنگ مخرب در این منطقه اتفاق افتاده و ده ها مسئله ضد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه رخ داده و سازمانهای بین المللی و حقوق بشر ساکت و ناظرند و به وظایفشان عمل نمی کنند و در این مورد کشور ارمنستان زیر سوال و متهم است چراکه زمینه این فجایع را با تجاوز به حریم کشور همسایه خود فراهم آورده البته باید این نکته را نیز منصفانه تذکر داد که قبلاً نیز آذربایجان در مورد نقض حقوق بشر مردم مظلوم قره باغ به عنوان ملت و شهروند خود اتهاماتی داشته تا بهانه به دست داده منتهی به فاجعه گردیده است که جمهوری آذربایجان باید هم در دفع تجاوز و هم در جبران حقوق مردم قره باغ سخت بکوشد و جبران کند بنابراین توضیحات ، مردم مسلمان و مظلوم قره باغ پیوسته از هر دو طرف در فشار بوده و حقوقشان نقض گردیده است چطور مسلمانان و شیعیان ایران صدایشان بلند نشود و ساکت و نظاره گر باشند مگر در فرهنگ اسلام و ایران بنی آدم مخصوصاً مسلمانان اعضای یکدیگر نیستند؟!

وی به کشتار غیرنظامیان در دو جنگ خانمان سوز قره باغ و آواره شدن میلیونها انسان اشاره کرد و گفت: بار سنگین این جنگها بر دوش مردم مظلوم و غیرنظامیان قره باغ است آسیب ها و مصائب جنبی آن بعلت همجواری و هم مسلکی متوجه مردم مسلمان ایران می باشد بنابراین اسلامیت، تشیع، هم مسلکی و همجواری نیز یکی دیگر از دلایل و بیّنه های حق اعتراض ملت ایران به این تجاوزات، جنگها ، ویرانگریها و نقض حقوقها است.

آیت الله هریسی مسئله اسلامی، انسانی و حقوقی محض را سه مورد دیگر از دلایل حساس شدن مردم ایران نسبت به مسئله قره باغ عنوان کرد و افزود: گاهی تجاوز در سرزمینی خارج از مرزهای یک کشور اسلامی واقع می شود و به قول استاد شهید مطهری(ره) « گاهی انسانیت و ارزشهای انسانی مانند آزادی ، که اینها از حقوق یک فرد و یا از حقوق یک ملت برتر و مقدس تر است و دفاع کردن از آنها پیش وجدان بشری بالاتر است » در این صورت بر مسلمانانی که از این معرکه به دور هستند و به حسب ظاهر به آنان تجاوز نشده است واجب است به یاری همنوعان خود بشتابند و از حقوق آنان و از ارزشهایی که از سوی تجاوزگران مورد تعرض قرار گرفته است دفاع کنند.

نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به حدیث نبوی « مَنْ سَمِعَ رجلا ینادی یا لَلْمُسْلِمینَ فَلَمْ یجِبْهُ فَلَیسَ بِمُسْلِمٍ » یادآور شد: براساس این جمله وزین حکمت آمیز پیامبر اسلام ، در هر جا تجاوز ، متجاوز و ستم دیده ای هست ساکت و بی تفاوت بودن از انسانیت به دور است، بنابراین بر مسلمانان واجب است که در همه جا بیاری ستم دیده بشتابند و از حق ستم دیده دفاع کنند مسلمان باشد یا غیرمسلمان .

وی ادامه داد: چنانکه قبلاً  اشاره شد توضیحاً عرض می کنم منطقه قره باغ طبق گواهی تاریخ در اصل متعلق به ایران بوده و با عهدنامه ننگین گلستان و ترکمن چای اجباراً به اشغال شوروی درآمد و در جریان فروپاشی شوروی و مستقل شدن کشورهای تابعه جزو جمهوری آذربایجان قرار گرفت و این موضوع مسلمی است که اینجانب در سال ۱۳۷۵ نماینده مجلس بودم بعد از مشاوره با وزارت امور خارجه کشورمان در نطق قبل از دستورم در مجلس شورای اسلامی خطاب به دولت باکو اعلام داشتم که اگر  بیگانگان و دشمنان اسلام و ایران اسلامی را به منطقه دعوت کرده و به آنها راه دهید و به اذیت و فشارهای خود نسبت به مردم مسلمان و شیعیان جمهوری آذربایجان و قره باغ ادامه دهید به عنوان نماینده مجلس از دولت متبوع خود جمهوری اسلامی خواهیم خواست در مورد اعاده آذربایجان و الحاق مجدد آن به ایران اقدامات حقوقی و بین المللی انجام دهد که حق ایران برای پیگیری این مسئله محفوظ است امروز هم ملت مسلمان ایران از نظر شرعی ، حقوقی و انسانی حق دارند نسبت به تجاوزات ارمنستان به کشور جمهوری آذربایجان و به مسلمانان این کشور و به حقوق مردم مظلوم قره باغ و به تحمیل و شعله ور کردن جنگ ویرانگر و خانمانسوز در منطقه اعتراض نمایند و از مسلمانان مظلوم و مورد تجاوز حمایت انسانی ، حقوقی و سیاسی کنند و این امر را از دولت متبوع خویش نیز مطالبه نمایند و این حقوق همه ملتها است و یک امر ملی و مردمی است نه دولتی و حکومتی و از نظر حقوقی دخالت کشوری در امور کشورهای دیگر تلقی نمی شود.

وی ادامه داد: منظور من از این سخن دعوای ملکی و حاکمیتی نیست بلکه  بیان یک سابقه تاریخی است جهت تبیین حق حمایت ایران از مردم قره باغ و حق اعتراض به نقض حقوق انسان دوستانه آنان است وگرنه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان دو کشور مستقل جدا از هم ، همجوار با تعامل و حسن همجواری یکدیگر را به رسمیت می شناسند و به عنوان دو کشور مسلمان از منافع و مصالح یکدیگر دفاع و حمایت می کنند.

عضو هیات علمی و استاد حقوق دانشگاه علوم و تحقیقات تهران در ادامه تاکیداً افزود: مسئله قره باغ مسئله اسلامی است و جزو لاینفک جهان اسلام است و باید به آغوش اسلام بازگردد مردم قره باغ فرزندان اسلامند و با آن انس و الفت گرفته اند نباید فرزندان را از مادرشان جدا کرد و این خود نقض صریح حقوق انسانی و اعتقادی آنان و نقض حقوق بشر است فرزندان اسلام باید به آغوش مادرشان برگردند و این مسئله نیز چون یک مسئله دینی و اسلامی است باید با مهربانی و آسانی حل شود نه با جنگهای ویرانگر و با کشت و کشتار و با ظلم و ستم، چراکه در صورت ادامه جنگ در این منطقه حساس، آسیبهای آن نه تنها به مردم قره باغ متوجه می شود بلکه کلاً به مردم منطقه و کشورهای همسایه مخصوصاً به همسایه جنوبی یعنی کشور اسلامی ایران وارد خواهد شد و ایران نیز مجبور به دفاع از مصالح خود خواهد گردید و بدتر از همه شاهد گسترش حضور بیگانگان و شیطنت آنان در منطقه خواهیم بود.

خادم برگزیده قرآن با استناد به آیات قرآن بر حل مشکلات مردم قره باغ و پایان دادن به این جنگهای بی حاصل و خانمانسوز تاکید نموده و گفت: من این دو دولت مهم و عاقل و آینده نگر را به خویشتن داری ، حسن همجواری و به صلح و صفا و زندگی مسالمت آمیز دعوت می کنم زیرا صلح و زندگی مسالمت آمیز دولتها و ملتها با یکدیگر یک امر عقلایی و دینی است هم در اسلام و هم در آئین مسیح مورد تاکید قرار گرفته و اصل اول است صلح در قرآن مجید با جملات کوتاه ، زیبا  و قاطع در قالب شعارهای صلح بر آن تاکید و اعلان عمومی شده است « وَالصُّلْحُ خَیْرٌ » (نساء /۱۲۸) صلح بهتر ، زیبا و سودمندتر است و « ادْخُلُوا فِی السِّلْمِ کَافَّهً »(بقره / ۲۰۸) با همگان از در صلح و مسالمت وارد شوید ، جمهوری آذربایجان یک کشور اسلامی تابع قرآنند قرآنی که صلای صلح می دهد و کشور ارمنستان نیز کشور ارامنه پیروان عیسی مسیح که  داعی صلح و پیامبر صلح و رحمت است یعنی هر دو دینی و الهی است بنابراین جنگ چه جایگاهی در میان آنها دارد صلح زیبنده ، شایسته و مورد رضایت و خرسندی پیامبراسلام و عیسی مسیح است پس برای صلح به پا خیزید نه برای جنگ خانمانسوز ویرانگر .

وی در خاتمه تاکید نمود: دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور همسایه ، همجوار و بی طرف آمادگی خویش را برای میانجیگری در صلح و سازش اعلان داشته است می توانید استفاده کنید و یا هر کس و یا هر کشور دیگری که مرضی الطرفین باشد اللهم اصلح امورالمصلحین ، خداوندا امور هر کس را که صلح و اصلاح بخواهد اصلاح کن جنگها را به صلح و صفا مبدل ساز آمین ان شاء الله