اجرای عملیات تیرگذاری قسمت شمالی پل همسان کابلی به همت شهردار منطقه ۲ تبریز
اجرای عملیات تیرگذاری قسمت شمالی پل همسان کابلی به همت شهردار منطقه ۲ تبریز
آرمان تبریز-با تسریع عملیات احداث پل همسان کابلی تبریز، تیرگذاری در عرشه شمالی این پل اجرائی شده است.

آرمان تبریز-با تسریع عملیات احداث پل همسان کابلی تبریز، تیرگذاری در عرشه شمالی این پل اجرائی شده است.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز،باقر خوشنواز شهردار منطقه ۲ در توضیح روند اجرای عملیات عمرانی پل همسان کابلی تبریز گفت: برای تسریع عملیات احداث پل همسان کابلی، این پروژه وارد مرحله تیرگذاری در قسمت شمالی شده و از ۸ تیر عرشه شمالی آن ۴ تیر نصب شده است.

شهردار منطقه ۲ با عنوان اینکه برای تکمیل پل همسان کابلی ۲۸ تیر نصب می شود تصریح کرد: ۵ تیر عرشه نیز در محل اجرای پروژه دپو شده و روند اجرای این پروژه رفع ترافیک شهری از پیشرفت چشمگیری برخوردار است.

بنابه توضیحات شهردار منطقه ۲ تبریز، پل همسان کابلی به طول ۴۵۰ متر (با احتساب رمپ ها) و طول عرشه آن ۹۴ متر (به صورت فلزی) و همچنین عرشه سواره رو پل ۹ متر با ۴ تکیه گاه در حال اجراست و برای عملیات عمرانی آن ۱۳۰ میلیارد ریال، هزینه می شود.

به گفته خوشنواز، این پل از پروژه های تاثیرگذار و برجسته در رفع ترافیک شهری در حوزه منطقه ۲ با قرار گرفتن در مرکزی ترین مسیر عبوری شهروندان از جاده ائل گلی و همجواری با مهمترین مسیر ورودی شهر از طریق دروازه تهران، نقش بسزایی در کاهش بار ترافیکی پل کابلی ایفا خواهد کرد.