سامانه پیشرفته RVR MID فرودگاه تبریز عملیاتی شد
سامانه پیشرفته RVR MID فرودگاه تبریز عملیاتی شد
آرمان تبریز-در جلسه اي با حضور آذري مديرکل فرودگاههاي استان آذربايجان شرقي و مجدي نسب معاون بازرسي اداره کل کنترل ترافيک هوايي شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران و همچنین دولتی مهر مدیرکل هواشناسی استان آذربایجان شرقی سامانه پیشرفته RVR MID  فرودگاه تبریز عملیاتی شد
آرمان تبریز-در جلسه ای با حضور آذری مدیرکل فرودگاههای استان آذربایجان شرقی و مجدی نسب معاون بازرسی اداره کل کنترل ترافیک هوایی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران و همچنین دولتی مهر مدیرکل هواشناسی استان آذربایجان شرقی سامانه پیشرفته RVR MID  فرودگاه تبریز عملیاتی شد.

این سامانه در وسط باند ۳۰ راست و چپ فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز نصب شده است و تجهیزات و امکانات آن مانند سنجنده دید در راستای باندLT31، سنجنده میزان روشنایی پس زمینه باندLM21  و سنجنده هوای حال حاضر PWD22  تست و مورد تائید قرار گرفته و داده های آن قابل استفاده توسط اداره مراقبت پرواز فرودگاه تبریز است.

لازم به ذکر است سامانه RVR  یک سامانه کمک دیده بانی است که باعث افزایش ایمنی پروازها در شرایط نامساعد جوی و شامل حس گرهای سرعت و سمت باد، وضعیت هوا، فشار و رطوبت است.